Zerowe opodatkowanie dla wydobycia gazu łupkowego

Rząd zaaprobował zerową taryfę podatkową dla wydobycia gazu łupkowego na Litwie. Nowy tryb będzie bardziej przychylny dla inwestorów. Po przyjęciu poprawek zostanie ogłoszony nowy przetarg na wydobycie łupków na Litwie.

BNS
Zerowe opodatkowanie dla wydobycia gazu łupkowego

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Poprawki zainicjowane przez Ministerstwo Środowiska mają jeszcze zostać zweryfikowane przez Służbę Konkurencji. Poprawki przewidują, że w ciągu pierwszych trzech lat wydobycia, ale nie dłużej niż do początku 2020 roku stosować zerową stawkę opodatkowania, następnie zaś wprowadzić taryfę w wysokości 15 procent. 90 proc. podatku miałoby iść do budżetu państwa, zaś 10 procent zasilić budżety samorządów, na terenie których gaz będzie wydobywany. Według premiera Algirdasa Butkevičiusa, w przyszłości liczba ta mogłaby wzrosnąć nawet do 30 proc.

Jak powiedział A. Butkevičius, przygotowując poprawki rząd czerpał z doświadczeń Rumunii, Wielkiej Brytanii i Polski, gdzie obecnie już jest wydobywany gaz łupkowy.

PODCASTY I GALERIE