Zdrada, deszcz, zgubione okulary – od czego chcą ubezpieczać się Litwini

Mieszkańcy Litwy chcą się ubezpieczać na okoliczność najdziwniejszych zdarzeń życiowych - odnotowuje PZU Lietuva.

zw.lt
Zdrada, deszcz, zgubione okulary – od czego chcą ubezpieczać się Litwini

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Zapytani, jakie rodzaje ubezpieczeń wybraliby dodatkowo, gdyby takie istniały, około 10 procent respondentów wskazało zdradę małżeńską, 6 proc. wydatki związane ze zgubą kluczy, zaś 4 procent ubezpieczyłoby okulary. 16 proc. natomiast wykupiłoby polisę ubezpieczeniową na okoliczność choroby dziecka w trakcie podróży, a 10 procent chętnie skorzystałoby z ubezpieczenie na okoliczność złej pogody.

Ciekawe jest to, że kobiety i mężczyźni w równym stopniu wyrażają gotowość zapłacenia za dziwne ubezpieczenia.

„Obserwując rosnące zaciekawienie mieszkańców Litwy ubezpieczeniami, zainteresowaliśmy się, jakie inne ryzyka życiowe uważają oni za tak istotne, by byli z stanie wykupić polisę. Odpowiedzi mieszkańców wskazują, że skłonni są do zapłaty za ubezpieczenie, które zrekompensowałoby kłopoty w trudnych momentach życiowych. Zła pogoda podczas wakacji lub ważnego święta, choroba dziecka podczas wakacji, zgubione klucze – te i wiele innych zdarzeń często zakłócają długo budowane plany” – mówi Gitana Beinorienė ze spółki PZU Lietuva.

Według Gitany Beinorienė w niektórych przypadkach utrata kluczy i okularów może być zrekompensowana.Zgubienie lub kradzież okularów zrekompensowana bywa osobom ubezpieczonym najszerszą polisą ochrony mienia. Jak dotąd, ubezpieczenie to działa jedynie na Litwie.

Na całym świecie istnieje wiele rodzajów ubezpieczeń, które zapewniają rekompensatę finansową w różnych sytuacjach życiowych. „Na Litwie zdarzyło się otrzymać prośbę o ubezpieczenie przed zniszczeniem klomb, roślin dekoracyjnych i wieloletnich, protez zębowych lub implantów“ – mówi Gitana Beinorienė.

Badania wykazały, że tendencję do ubezpieczenia niespodziewanych wypadków w życiu ma młodsze i średnie pokolenie. Najstarsze pokolenie zaznaczało, że w ich przypadku najaktualniejsze by było ubezpieczenie okularów, gdyż niesprzyjająca pogoda podczas urlopów seniorom nie przeszkadza.

PODCASTY I GALERIE