Zarząd PKN Orlen proponuje ponad 705 mln zł na dywidendę

Zarząd PKN Orlen proponuje dywidendę w wysokości 1,65 zł na jedną akcję, przy czym jej wypłata nastąpiłaby z kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysku lat ubiegłych. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy.

PAP
Zarząd PKN Orlen proponuje ponad 705 mln zł na dywidendę

Fot. PAP

Jak poinformował we wtorek PKN Orlen, zarząd spółki „postanowił zaproponować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie kwoty 705 mln 719 tys. 950,65 zł na wypłatę dywidendy” – dniem dywidendy byłby 16 czerwca, a dniem jej wypłaty 8 lipca 2015 r.

PKN Orlen podał, że dodatkowo zarząd płockiego koncernu proponuje pokrycie straty netto za rok obrotowy 2014 r. w wysokości 4 mld 671 mln 826 tys. 145,06 zł z kapitału zapasowego spółki. „Rekomendacja zarządu spółki zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PKN Orlen, które podejmie w tych sprawach ostateczną decyzję” – poinformowano w komunikacie.

Według nieoficjalnych informacji PAP ze źródeł w spółce, Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy PKN Orlen, które zajmie się m.in. sprawozdaniem finansowym spółki za rok obrotowy oraz rekomendacją zarządu, dotyczącą wypłaty i wysokości dywidendy, planowane jest w podobnym terminie do ubiegłorocznego – wtedy była to połowa maja. Ostateczna decyzja w sprawie dywidendy zależeć będzie w dużej mierze od stanowiska Skarbu Państwa, który jest największym akcjonariuszem instytucjonalnym płockiego koncernu.

Według ostatnich, aktualnych danych, publikowanych w maju 2014 r., Skarb Państwa posiada 27,52 proc. akcji PKN Orlen, ING OFE – 9,35 proc., Aviva OFE – 7,01 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym indywidualni 56,11 proc. akcji.

Dywidenda PKN Orlen za 2013 r. wyniosła 1,44 zł na jedną akcję. Z zysku netto spółki za 2013 r., wynoszącego ponad 617,6 mln zł na dywidendę przeznaczono tam 615,9 mln zł, a pozostała kwota w wysokości prawie 1,8 mln zł trafiła na kapitał zapasowy spółki.

Pierwszą dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 0,05 zł na jedną akcję płocki koncern wypłacił z zysku za 1999 r. Identyczną kwotę dywidendy koncern wypłacił z zysku za 2000 r. W kolejnych latach wysokość dywidendy wynosiła tam: z zysku za 2001 r. – 0,12 zł, za 2002 r. – 0,14 zł i za 2003 r. – 0,65 zł na jedną akcję.

Największą dywidendę PKN Orlen wypłacił z zysku netto za 2004 r. – kwota ta wyniosła wtedy 2,13 zł na jedną akcję. Dywidenda za 2007 r. wyniosła z kolei 1,62 zł na jedną akcję. W latach 2005-06 oraz 2008-11 spółka nie wypłacała dywidendy. Dywidenda za 2012 r. wyniosła z kolei 1,50 zł na akcję.

PODCASTY I GALERIE