Zakaz połowów dorsza w Morzu Bałtyckim – straty dla litewskich statków

Komisja Europejska wprowadziła zakaz połowów dorsza we wschodniej części Morza Bałtyckiego. Będzie on obowiązywał do końca roku. Ma na celu ratowanie będącego w złym stanie stada dorsza atlantyckiego w tej części Bałtyku.

PAP
Zakaz połowów dorsza w Morzu Bałtyckim – straty dla litewskich statków

Fot. BNS/Žygimantas Gedvilas

„Załamanie się tego stada dorsza miałoby katastrofalne skutki dla źródeł utrzymania wielu rybaków i społeczności nadbrzeżnych w regionie Morza Bałtyckiego. Musimy pilnie podjąć działania na rzecz odbudowania tego stada w interesie zarówno ryb, jak i rybaków. Oznacza to szybkie reagowanie na bezpośrednie zagrożenie za pomocą środków nadzwyczajnych podejmowanych przez Komisję. Oznacza to również zarządzanie stadem – i siedliskiem, w którym ono żyje – w sposób wlaściwy w perspektywie długoterminowej” – powiedział komisarz ds. środowiska, polityki morskiej i rybołówstwa Karmenu Vella.

Wprowadzony przez KE zakaz obejmuje wszystkie statki rybackie i ma zastosowane na tych obszarach Morza Bałtyckiego, gdzie występuje największa część tego stada, „z wyjątkiem pewnych określonych odstępstw”. Część państw UE już ograniczyła połowy tego gatunku w tym rejonie akwenu, jednak z uwagi na to, że nie wszystkie to zrobiły, KE zdecydowała się interweniować.

Dorsz atlantycki we wschodniej części Morza Bałtyckiego jest jedną z najcenniejszych ryb stanowiących źródło utrzymania wielu rybaków. Ponad 7 tys. statków rybackich ze wszystkich 8 państw członkowskich UE poławiało dorsza we wschodniej części Morza Bałtyckiego, a dla 182 statków z Litwy i Polski połowy dorsza stanowiły ponad 50 proc. ich całkowitych połowów.

PODCASTY I GALERIE