Zainaugurowano program współpracy transgranicznej Litwy i Polski

Uroczystej inauguracji nowej perspektywy finansowej w ramach programu „Interreg V-A Litwa – Polska” dokonano 22 marca br. w Druskiennikach - informuje Ministerstwo Rozwoju RP.

zw.lt
Zainaugurowano program współpracy transgranicznej Litwy i Polski

Wiceminister SW RL Julius Morkūnas dokonał oficjalnego otwarcia naboru wniosków w ramach perspektywy 2014-2020. W jego opinii doświadczenie współpracy zdobyte przez samorządy jeszcze w ramach projektów przedakcesyjnych procentuje do dziś. Na przestrzeni ostatnich kilku lat zmianom uległy jedynie priorytety. Samorządy po dokonaniu pierwszych kluczowych inwestycji związanych z poprawą infrastruktury transportowej (drogi, mosty, oznakowanie etc.) obecnie koncentrują się na działaniach polegających w głównej mierze na wzmacnianiu więzi międzyludzkich. Szczególne podziękowania J. Morkūnas skierował w stronę instytucji zarządzającej i sekretariatu programu „Interreg V-A Litwa – Polska”.

Podczas otwarcia konferencji glos zabrał przedstawiciel ambasady RP w Wilnie, II Sekretarz Dawid Tomaszewski, który podkreślił, że program Interreg obok takich dziedzin jak: współpraca energetyczna, polityka wschodnia, polityka bezpieczeństwa, jest przykładem, który wskazuje, że jesteśmy w stanie skutecznie wzmacniać naszą współpracę regionalną oraz pogłębiać więzi międzyludzkie po obu stronach granicy.

Program operacyjny „Interreg V-A Litwa – Polska”, który jest następcą Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013, został zatwierdzony przez Komisję Europejską 15 grudnia ub. roku. Ma on przyczynić się do wzrostu gospodarczego i jakości życia w regionie poprzez bliższą współpracę transgraniczną pomiędzy ludźmi i instytucjami z obszaru programu. Spotkanie w Druskiennikach było także okazją do ponownego podsumowania perspektywy finansowej 2007-2013.

Budżet programu operacyjnego „Interreg V-A Litwa – Polska” zostanie zmniejszony o 30% w stosunku do poprzedniej perspektywy i wyniesie 62,5 mln EUR. 80% środków zostanie przeznaczone na działania w ramach czterech obszarów priorytetowych: 1. środowisko i efektywne wykorzystanie zasobów, 2. zatrudnienie i mobilność pracowników, 3. wyłączenie społeczne oraz 4. potencjał instytucjonalny.

Każdy z uczestników konferencji (około 250 osób) otrzymał zestawy aplikacyjne w formie elektronicznej. Dla każdego z ww. czterech obszarów priorytetowych przeprowadzono odrębne panele dyskusyjne służące wyjaśnieniu specyfiki planowanych działań wraz z podstawowym szkoleniem z zakresu składania aplikacji. Nabór projektów w ramach programu operacyjnego „Interreg V-A Litwa – Polska” potrwa do 9 czerwca br.

Po zakończeniu konferencji przeprowadzono giełdę kontaktów w ramach której samorządy i instytucje, które do tej pory nie współpracowały, miały okazję do zapoznania się i wymiany pomysłów. Giełda kontaktów stanowiła również doskonałą okazję do znalezienia partnera do już istniejących projektów.

Zachęcamy do aplikowania w ramach programu „Interreg V-A Litwa – Polska” 2014-2020!

PODCASTY I GALERIE