Żaden absolwent filii UwB w Wilnie nie został bez pracy

W 2013 r. na giełdzie pracy nie zarejestrował się żaden absolwent filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, podało Centrum Monitoringu i Analizy Studiów i Nauki (Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras) działające przy Ministerstwie Oświaty i Nauki.

Antoni Radczenko
Żaden absolwent filii UwB w Wilnie nie został bez pracy

Fot. Antoni Radczenko

„Na żadnej z giełd pracy na Litwie w ubiegłym roku nie zarejestrował się żadne absolwent Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie. Centrum takiej informacji nie posiada. Być może ktoś nie podał dyplomu uczelni, ale jest to raczej mało prawdopodobne“ – poinformował zw.lt Jarosław Wołkonowski, dziekan filii. W roku 2012 również żaden z absolwentów uczelni nie zarejestrował się, jako bezrobotny. „Trudno powiedzieć, czy wszyscy znaleźli pracę w zawodzie. To już inna sprawa. Najważniejsze jest jednak, aby nie produkować bezrobotnych“ – wyjaśnił J. Wołkonowski.

Od 2010 roku filię UwB w Wilnie ukończyło 315 absolwentów. Średnio każdego roku studia kończy około 80 studentów. W tym roku rekrutacja na nowy rok akademicki rozpocznie się 1 lipca.

Na innych uczelniach sytuacja nie wygląda tak różowo, ponieważ w ubiegłym roku prawie 11 tysięcy absolwentów uczelni po odbiorze dyplomu udało się na giełdę pracy. Około 5 tysięcy z nich nie znalazło pracy do końca roku.

Tygodnik „Veidas“ oszacował, że wykształcenie 5 tysięcy nowych bezrobotnych kosztowało około 117 mln litów (zakładając, że średnio czesne za naukę na uniwersytetach stanowią 6 tys. 900 litów, w kolegiach – 4 tys. 200).

Wołkonowski: Znajomość czterech języków jest zaletą, zwłaszcza w logistyce

PODCASTY I GALERIE