Wzrost wskaźnika sektora transportu

Według danych Ministerstwa Transportu, w poprzednim roku udział sektora transportowego w krajowym PKB, w porównaniu z 2013 r., zwiększył się o 6,3 proc. i wyniósł 13,1 proc. ogólnej wartości PKB Litwy.

zw.lt
Wzrost wskaźnika sektora transportu

Fot. Ewelina Mokrzecka

Przychody tego sektora zwiększyły się o 5,7 proc. i wyniosły 7,52 mld EUR. ,,W poprzednim roku wskaźniki sektora transportu zachowały tendencję wzrostową, mimo że Rosja wprowadziła sankcje. Spadek eksportu usług transportowych do tego kraju kompensował wzrost eksportu do innych państw. Na wskaźniki transportu kolejowego oraz portu morskiego pozytywnie wpłynął wzrost przewożonych nawozów, przeładunek kontenerów.” – wyniki branży skomentował minister łączności Rimantas Sinkevičius.

Ilość ładunków przewożonych transportem lądowym zwiększyła się o 3,5 proc., z czego w transporcie kolejowym zwiększyła się o 2 proc., a w transporcie drogowym – o 10 proc. Objętość przeładunków w porcie morskim w Kłajpedzie zwiększyła się o 9 proc. Natomiast liczba pasażerów obsługiwanych w litewskich portach lotniczych zwiększyła się o 9 proc. i wyniosła 3,8 mln osób.

PODCASTY I GALERIE