Wzrost kosztów pracy w krajach bałtyckich

Wzrost kosztów siły roboczej w krajach bałtyckich w II kwartale br. był jednym z największych wśród 28 krajów UE.

zw.lt
Wzrost kosztów pracy w krajach bałtyckich

Fot. BFL/Inga Juodytė

Według danych Eurostatu, koszty godziny pracy na Litwie w II kwartale br., w porównaniu z II kwartałem 2014 r., zwiększyły się o 4,3 proc., na Łotwie – o 7,9 proc., a w Estonii – o 5,5 proc.

Koszty wynagrodzeń w ciągu roku na Litwie zwiększyły się o 4,7 proc., a pozostałe koszty – ubezpieczenie społeczne i inne składki – zwiększyły się o 3,3 proc. Na Łotwie koszty te zwiększyły się odpowiednio o 7,8 proc. oraz 8,5 proc., a w Estonii – odpowiednio o 5,5 proc. oraz 5,6 proc.

Spadek kosztów godziny pracy odnotowano tylko w Grecji (o 2,9 proc.), na Cyprze (o 1,2 proc.) oraz we Włoszech (o 0,4 proc.). W całej UE koszty pracy w ciągu roku zwiększyły się o 1,9 proc., a w strefie euro – o 1,6 proc.

PODCASTY I GALERIE