Wzrosła cena skupu mleka na Litwie

Średnia cena mleka surowego w skupie w maju miesiąc do miesiąca zmniejszyła się o 3,4 procent, jednak rok do roku odnotowano wzrost cen skupu o 49 procent.

BNS
Wzrosła cena skupu mleka na Litwie

Fot. Ewelina Mokrzecka

Zakłady przetwórcze dużym gospodarstwom, których miesięczna sprzedaż przekracza 40 ton surowca płaciły w maju 329 euro 50 centów za tonę. Hodowle w krajach Unii Europejskiej sprzedawały mleko w tym samym czasie za 328 euro za tonę.

Ceny wspiera niższa produkcja u głównych jego producentów na świecie i wysoki popyt na produkty mleczarskie między innymi ze strony Chin.

PODCASTY I GALERIE