Gospodarka
BNS

Wzrosła cena skupu mleka na Litwie

Średnia cena mleka surowego w skupie w maju miesiąc do miesiąca zmniejszyła się o 3,4 procent, jednak rok do roku odnotowano wzrost cen skupu o 49 procent.

Zakłady przetwórcze dużym gospodarstwom, których miesięczna sprzedaż przekracza 40 ton surowca płaciły w maju 329 euro 50 centów za tonę. Hodowle w krajach Unii Europejskiej sprzedawały mleko w tym samym czasie za 328 euro za tonę.

Ceny wspiera niższa produkcja u głównych jego producentów na świecie i wysoki popyt na produkty mleczarskie między innymi ze strony Chin.


Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!