Wynagrodzenia urzędników wzrosną o 2 euro

Przedstawiciele resortu opieki socjalnej i pracy wraz z przedstawicielami związków zawodowych uzgodnili, ze zmniejszone w czasie kryzysu wynagrodzenie urzedników od przyszłego roku wzrośnie, ale tylko niecałe dwa euro.

zw.lt
Wynagrodzenia urzędników wzrosną o 2 euro

Fot. Roman Niedźwiecki

Ekonomiści szacują, że taki wzrost nie będzie adekwatny do poziomu rosnących cen. Zapowiadają, w związku z tym urzędników czekają trudniejsze czasy, a różnica między wynagrodzeniami pracowników sektora publicznego i prywatnego jeszcze bardziej wzrośnie.
Ministerstwo z kolei uspokaja, że wynagrodzenia urzędników wzrosną nie tylko z wraz ze wzrostem bazowego wynagrodzenia.
Ogólna wysokość wynagrodzenia urzędnika państwowego zależy też od stażu, współczynnika wynagrodzenia, od kategorii.

Dla przykładu wynagrodzenie brutto urzędnika 14 kategorii wynosi obecnie 927 euro.

Zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów w przyszłym roku średnie wynagrodzenia w kraju wzrośnie o 7,5 proc.

PODCASTY I GALERIE