Wśród priorytetów rządu walka z szarą strefą

Na jesienną sesję rząd przedstawił Sejmowi pod obrady ponad 150 projektów aktów prawnych.

BNS
Wśród priorytetów rządu walka z szarą strefą

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Zdaniem rządu, proponowane projekty miałyby ujednolicić wynagrodzenia dla pracowników urzędów państwowych.

Zostały przygotowane również akty prawne, które dotyczą reorganizacji systemu ochrony praw dziecka na Litwie.

W sumie przedstawiono 150 głównych oraz 200 uzupełniających projektów.

Poza tym projekty rządowe mają na celu uprościć porządek wydawania licencji w sferze zdrowia, a także określić proces oraz warunki, które powinny być spełnione w celu badania oraz wykorzystywania zasobów naturalnych ziemi.

Wśród projektów jest również propozycja ułatwienia ubiegania się o finansowanie UE dla małego oraz średniego biznesu. Rząd obieca również, że zajmie się walką z szarą strefą.

PODCASTY I GALERIE