Współpracujemy z Niemcami w sprawie chińskiej presji

Minister Gospodarki i Innowacji Aušrinė Armonaitė z Parlamentarnym Sekretarzem Stanu Niemieckiego Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Ochrony Klimatu dr. Franziska Brantner omówiła we wtorek trudności, z jakimi boryka się litewski biznes w związku z pogarszającymi się relacjami z Chinami, dwustronną współpracę gospodarczą oraz znaczenie handlu i inwestycji.

zw.lt
Współpracujemy z Niemcami w sprawie chińskiej presji

Fot. bns foto/Žygimantas Gedvila

„Mamy nadzieję, że Niemcy będą aktywnie wspierać inicjatywę obecnej francuskiej prezydencji w Unii Europejskiej (UE) dotyczącą jak najszybszego opracowania nowego instrumentu walki z przemocą, który mógłby być zastosowany w szczególnych okolicznościach, takich jak sytuacja w stosunkach Litwy z Chinami. Jest to ważne nie tylko dla Litwy, ale także dla Niemiec, które są naszym głównym partnerem handlowym i aktywnym inwestorem” – powiedziała minister A. Armonaitė.

Według litewskiego ministra konsekwencje działań Chin odczuwa nie tylko Litwa, ale także cały rynek wewnętrzny Unii Europejskiej. Straty ponoszą spółki z kapitałem niemieckim, francuskim, norweskim, estońskim i innym z UE. To sprawdza odporność UE na presję ze strony państw trzecich.

Na spotkaniu z A. Armonaitė F. Brantner potwierdziła swoje poparcie dla Litwy. Zdaniem przedstawiciela niemieckiego ministerstwa Unia Europejska musi mieć wspólną politykę handlu zagranicznego i mówić jednym głosem z krajami trzecimi. Zgadza się również, że litewskie przedsiębiorstwa mogłyby korzystać z usług Niemieckiej Izby Gospodarczej w poszukiwaniu nowych rynków handlowych. Niemcy nadal uważają Litwę za atrakcyjne miejsce do inwestowania.

Od początku swojego istnienia Ministerstwo Gospodarki i Innowacji konsekwentnie dążyło do dywersyfikacji stosunków handlowych w regionie Azji Południowo-Wschodniej poprzez tworzenie misji handlowych oraz intensyfikację stosunków handlowych i inwestycyjnych nie tylko z Tajwanem, ale także z Koreą Południową, Singapurem i innymi krajami regionu.

„Nieuzasadnione jest, aby interesy gospodarcze naszego kraju znajdowały się pod taką presją, z jaką każdy kraj Unii Europejskiej może się zmierzyć w przyszłości, dlatego UE musi odpowiedzieć na to jednomyślnie” – mówi Minister Gospodarki i Innowacji.

Minister podkreśliła przedstawicielowi Niemiec duże znaczenie stosunków gospodarczych między Litwą a Niemcami: zrealizowano ponad 50 projektów inwestycyjnych, które stworzyły ponad 7 tys. miejsc pracy, a łączne inwestycje niemieckich spółek kapitałowych na Litwie wyniosły ok. 1,48 mld euro.

W 2020 r. Niemcy były pierwszym największym rynkiem eksportowym usług litewskich stanowiący 15% (1,6 mld EUR) całkowitego litewskiego eksportu usług. Handel dwustronny wyniósł 6 miliardów euro.

PODCASTY I GALERIE