Wschodni Kongres Gospodarczy: Impreza , na której warto być

W Białymstoku trwają spotkania w ramach III Wchodniego Kongresu Gospodarczego. Jest to największa impreza gospodarcza poświęcona perspektywom rozwojowym Polski Wschodniej.

zw.lt
Wschodni Kongres Gospodarczy: Impreza , na której warto być

Fot. www.wschodnikongres.eu/

„Generalnie na Kongresie jest poruszanych wiele istotnych spraw dla Polskiej Wschodniej. Sprawy są rozpatrywane zarówno z perspektywy Warszawy, jak i z perspektywy mieszkańców tych ziem. Ale również z perspektywy Wilna, Mińska” – powiedział dla Radia „Znad Wilii” Krzysztof Januszkiewicz pierwszy sekretarz wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie.

„Kongres wpisał się na stałe w kalendarz takich imprez, na których warto być. Szczególnie dla rejonów graniczących z Polską Wschodnią” – dodał Januszkiewicz.

W tym roku na Kongresie jest obecny minister energetyki Litwy Rokas Masiulis oraz prezes Polsko-Litewskiej Izby Handlowej Jarosław Niewierowicz, która jest współorganizatorem kongresu.

Podczas kongresu odbywa się panel polsko-litewski, podczas którego poruszone zostaną dwa główne tematy. Pierwsza kwestia to partnerstwo i perspektywy litewsko-polskie na przykładzie transportu towarów drogą kolejową. Drugi temat będzie poświęcony szansom i wyzwaniom polskich spółek na rynku litewskim – zagadnieniom biurokratycznym, przetargom, zatrudnieniu specjalistów, otrzymaniu licencji.

Jak twierdzą specjaliści, fundamentalne dla rozwoju i przyszłości Polski Wschodniej nadal są m.in. kwestie związane z inwestycjami infrastrukturalnymi, samorządami, funduszami unijnymi, eksportem, energetyką, przemysłem rolno-spożywczym, rynkiem zdrowia czy turystyką.

„Polska Wschodnia bardzo sprawnie zagospodarowuje fundusze unijne i bardzo dynamicznie się rozwija. Przykładem może być chociażby Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, czy miasto Białystok, które jako ośrodek akademicki tworzy podstawy i zasób wiedzy, który może być wykorzystany przez inwestorów” – wyjaśnił Krzysztof Januszkiewicz.

PODCASTY I GALERIE