Wprowadzenie euro na Litwie: Ceny wzrosły o 40 proc.

Litwa wprowadziło euro przed dwoma laty, 1 stycznia 2015 roku. Została 19. państwem posługującym się wspólną europejską walutą i ostatnim z trzech państw bałtyckich, które zdecydowały się na to posunięcie. Wprowadzenie euro, niestety, spowodowało wzrost cen.

PAP
Wprowadzenie euro na Litwie: Ceny wzrosły o 40 proc.

Z raportu Litewskiego Departamentu Statystyki wynika, że w ubiegłym roku niektóre artykuły spożywcze zdrożały nawet o 40 proc.

Wbrew zapewnieniom władz kraju, że przyjęcie euro nie będzie miało wpływu na wzrost cen, one na Litwie wzrosły jeszcze przed przyjęciem europejskiej waluty. Część sprzedawców i dystrybutorów zaczęła wprowadzać wyższe ceny jeszcze przed przyjęciem euro, żeby ceny przeliczone na euro pozostawały niezmienne.

Wzrost cen jest tak bardzo odczuwalny, że Litwini zorganizowali już kilka akcje społecznych bojkotowania sklepów.

Główny ekonomista banku Danske Bank na kraje bałtyckie Rokas Grajauskas mówi, że niezadowolenie Litwinów z powodu cen jest uzasadnione. Wskazuje, że obecnie ceny na Litwie są zbliżone do cen w Europie Zachodniej, ale wynagrodzenie stanowi tylko 30 proc. średniego wynagrodzenia w Unii Europejskiej.

Przygotowując się do przyjęcia europejskiej waluty, litewski rząd tłumaczył, że przyjęcie euro będzie bodźcem dla rozwoju gospodarki dzięki tańszym kredytom, wyeliminuje ryzyko dewaluacji waluty, co w konsekwencji będzie sprzyjać zwiększeniu eksportu i inwestycji. Ponadto mechanizmy solidarnościowe strefy euro pozwolą Litwie oczekiwać pomocy w razie kryzysu.

Premier Litwy Saulius Skvernelis występując przed miesiącem w Sejmie wskazał, że wskaźniki gospodarcze kraju idą w górę, dochody rosną najszybciej w UE, zmniejsza się bezrobocie, ale jednocześnie Litwa ma wysoki wskaźnik ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Jak mówi ekonomista Gajauskas, po wprowadzeniu euro wzrosły nie tylko ceny, ale też nierówność społeczna i ubóstwo, że bogaci się jeszcze bardziej wzbogacili, a biedni – zubożeli.

Dane statystyczne wskazują, że co trzeci mieszkaniec Litwy żyje w ubóstwie, a zróżnicowanie dochodów mieszkańców jest bardzo duże – dochody 20 proc. najbogatszych mieszkańców kraju są 7,5 razy wyższe niż 20 proc. osób najbiedniejszych. Pod względem zróżnicowania dochodów Litwa zajmuje 26 miejsce w UE.

Spadek poziomu życia znacznej części społeczeństwa w wyniku wprowadzenia euro odczuwa też Polska. Litwini coraz chętniej wyjeżdżają na zakupy do pobliskich Suwałk.

Dziennik ‚Lietuvos rytas” w styczniu br. pisał, że 2015 roku Litwini wydali w Polsce 300 mln euro, a w trzecim kwartale 2016 r. Litwini zostawili w Polsce 105 mln złotych.

Narodową walutą Litwy był lit. Od 2002 r. lit był powiązany z euro, a Litwa była uzależniona od polityki Europejskiego Banku Centralnego, chociaż nie miała wpływu na jego decyzje.

PODCASTY I GALERIE