Wołkonowski: Znajomość czterech języków jest zaletą, zwłaszcza w logistyce

Nie ma dokładnych danych, ile osób po ukończeniu filii Uniwersytetu w Białymstoku nie znalazło pracy na Litwie. Dziekan filii Jarosław Wołkonowski twierdzi, że jego absolwenci ze znalezieniem pracy problemu nie mają. Bardzo często zatrudniają się w logistyce.

Antoni Radczenko
Wołkonowski: Znajomość czterech języków jest zaletą, zwłaszcza w logistyce

„Śledzimy losy swoich absolwentów. Mamy ich 315. Jeśli pyta mnie pan, ilu z nich jest bezrobotnych, to ja nie mam takich danych. Oni pracują. Być może nie wszyscy w swoim zawodzie. Strona litewska nie daje nam danych, ilu naszych absolwentów znajduje się na giełdach pracy. Z tego co wiemy, to tylko niektórzy rejestrowali się na giełdzie, bo przez kilka miesięcy nie mieli pracy. Później jednak znajdowali” – wyjaśnił sytuację zw.lt Jarosław Wołkonowski. Dziekan uczelni dodał, że obecnie pracownicy filii kontaktują się z byłymi studentami i w ciągu dwóch tygodni będzie wiadomo, jaki los spotkał absolwentów UwB na Litwie. W ciągu kilku lat działalności 350 studentów z różnych przyczyn zostało skreślonych z listy studentów. Co stanowi prawie połowa studiujących.


Wielkie bogactwo

W tym tygodniu tygodnik „Veidas” opublikował ranking uczelni wyższych, które produkują najwięcej „bezrobotnych”. Na pierwszym miejscu znalazł się Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, na którym 20 proc. absolwentów nie znalazło pracy po studiach. Na drugim i trzecim miejscu pod tym względem uplasowały się Uniwersytet Kazimierasa Simonavičiusa i Akademia Sztuk Pięknych, tu odsetek bezrobotnych stanowi 19 proc. Absolwenci filii UwB, z przyczyn formalnych, nie zostali objęci rankingiem.

Z rozmowy z J. Wołkonowskim wynika, że spora część absolwentów znalazła zatrudnienie w logistyce, na różnych stanowiskach, od menadżerów po księgowych. Część pozakładała własne biznesy, niektórzy mają tartaki, a niektórzy nawet własny dom pogrzebowy.„To jest wielkie bogactwo naszych absolwentów. Bo znają cztery języki. Znają język polski, litewski, rosyjski i angielski. (…) Znajomość czterech języków jest wielką zaletą, jeżeli chodzi oznalezienie pracy. Szczególnie w logistyce czy w firmie zajmującej się handlem, znajomość języka rosyjskiego i litewskiego jest ogromnym bogactwem” – podkreślił dziekan.

Brak dyskryminacji

J. Wołkonowski nie dostrzega żadnej dyskryminacji absolwentów na litewskim rynku pracy. „Takie przypadki nie są mi znane, żeby któryś z naszych absolwentów otrzymał odmowę o przyjęciu do pracy, ponieważ ukończył polską uczelnię. Zresztą prosiłem absolwentów, aby informowali nas o takich przypadkach, bo będziemy to nagłaśniać” – podkreślił szef polskiej placówki oświatowej na Litwie.

Z rankingu „Veidas” wynika, że najchętniej zatrudniani są absolwenci Uniwersytetu Wileńskiego, Uniwersytetu Zarządzania i Ekonomiki ISM oraz Kowieńskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Z raportu wynika, że w rocznik absolwentów 2013 zasilił szeregi bezrobotnych o 6 tys. 300 osób.

PODCASTY I GALERIE