Wilno, a nie Vilnius. Polskie nazwy zagranicznych miejscowości

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapowiedziało, że za rok na znakach drogowych będą zamieszczane polskie wersje nazw miejscowości leżących poza granicami Polski – poinformował na Twitterze i Facebooku poseł Kukiz’15 Sylwester Chruszcz.

zw.lt
Wilno, a nie Vilnius. Polskie nazwy zagranicznych miejscowości

Fot. FB/ Sylwester Chruszcz

„Dzisiaj na Komisji Infrastruktury otrzymałem zapewnienie od przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, że za rok będziemy przywracać na znakach drogowych nazwy po polsku: #Wilno, #Królewiec, #Lwów” – napisał na Facebooku i Twiterze polski polityk.

Zgodnie z dzisiejszym ustawodawstwem RP nazwy zagranicznych miejscowości są zapisywane zgodnie z zasadami i brzmieniem prawa kraju ościennego, czyli dotychczas na znakach drogowych było „Vilnius”, a nie „Wilno”. W przypadku jeśli zapis był w cyrylicy, to wówczas zapisywano łacińską transkrypocję.

Od następnego roku na polskich drogach znaki będą wskazywały drogę na Wilno, Lwów czy Królewiec.

Poseł Kukiz’15 od dłuższego czasu walczył o przywrócenie polskiego nazewnictwa na znakach drogowych. Pod koniec maja br. złożył w Sejmie odpowiednie projekt ustawy.

„Poseł Sylwester Chruszcz złożył projekt ustawy, która zmieni nazewnictwo miejscowości znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Według projektu, w Polsce będziemy stosować polską nazwę miejscowości jako główną, z jednoczesnym zapisem w nawiasie nazwy miejscowości docelowej” -przed kilkoma miesiącami napisał na swoim Twitterze.

PODCASTY I GALERIE