Więcej płatnych dróg na Białorusi

Osoby wybierające się na Białoruś muszą wiedzieć, że od miesiąca zwiększyła się liczba płatnych dróg.

zw.lt
Więcej płatnych dróg na Białorusi

Fot. Ewelina Mokrzecka

Z dniem 1 listopada 2016 r. nowe odcinki dróg samochodowych w Republice Białoruś zostaną płatne: droga samochodowa P-23 Mińsk — Mikaszewicze od km 80,480 do km 99,766 oraz autostrada M-5/E 271 Mińsk-Homel od km 130,256 do km 212,140.

Lączna długość sieci dróg płatnych wyniesie km 1614.

Dotychczas opłaty obowiązywały na całej długości autostrady M-1/E 30 Brześć-Mińsk-granica Rosji, a także częściowo na trasie M-3 z Mińska do Witebska, M-4 z Mińska do Mohylewa, M-5/E 271 z Mińska do Homla oraz M-6/E 28 z Mińska przez Grodno do polskiej granicy w Bruzgach.

Płatne drogi na Białorusi pojawiły się przed dwoma laty w 2014 roku. Opłaty są ściągane przy pomocy systemu elektronicznego BelToll.

Opłaty za przejazd są pobierane automatycznie przy pomocy urządzenia umożliwiającego przejazd przez punkty opłat bez zatrzymania, z maksymalną prędkością dozwoloną na danej trasie i bez zmiany pasa. Urządzenie takie kierowca otrzymuje po zarejestrowaniu się w systemie BelToll.

Zarejestrować się w systemie BelToll można w punkcie obsługi klienta – w centrach obwodowych, na niektórych stacjach paliwowych oraz na granicy. Po podpisaniu umowy kierowca otrzymuje zaprogramowane urządzenie. Z urządzenia nie można korzystać w innych pojazdach.

PODCASTY I GALERIE