Walne zgromadzenie członków „Korony”

W kwietniu odbyło się walne zgromadzenie członków „Korony”. Głównym punktem posiedzenia było zatwierdzenie sprawozdania prezesa zarządu Bernarda Niewiadomskiego z działalności „Korony” w 2015 r.

zw.lt
Walne zgromadzenie członków „Korony”

Fot. Korona

W swym sprawozdaniu Niewiadomski wymienił m.in., że w 2015 r. odbyło się 13 spotkań członków „Korony”, z nich jedno spotkanie odbyło się w nieformalnej atmosferze w posiadłości jednego z członków „Korony”. W 2015 r. „Korona” tradycyjnie już wspólnie z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie zorganizowała przyjęcie noworoczne dla biznesu polskiego na Litwie, które też było okazją do wsparcia młodych talentów Wileńszczyzny. Tym razem okazję do zaprezentowania swych możliwości mieli wychowankowie Szkoły Sztuk Pięknych im. Stanisława Moniuszki z Solecznik.

W ciągu 2015 r. znacznie zwiększyło się grono członków Forum. Obecnie liczymy 21 aktywnych firm w naszym Forum. Członkowie „Korony” uczestniczyli w organizowanym przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie konkursie „Polish Business Awards”, a jedna z naszych firm – spółka UAB „Dalca” – zwyciężyła w kategorii „Sukces rynkowy”.

„Korona” w ciągu 2015 r. organizowała różne konferencje, a jej członkowie aktywnie uczestniczyli w konferencjach organizowanych przez inne podmioty. „Korona” zorganizowała konferencję pt. „Polskie media na Litwie”. W trakcie konferencji omówiono sytuację oraz perspektywy działalności polskojęzycznych mediów na Litwie. Dokonano analizy aktualnej sytuacji rynku medialnego, dyskutowano o wyzwaniach stojących przed mediami. „Korona” także wsparła organizację konferencji Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na Litwie, pomogła przy organizacji imprezy „Inżynier Roku”. Przedstawiciele „Korony” uczestniczyli w zorganizowanej przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie konferencji „LitPol Infra” (konferencja poświęcona modernizacji systemów oświetlenia ulic) oraz w tzw. „Business Mixerze”, zorganizowanym przez Polsko – Litewską Izbę Handlową. Dzięki udziałowi w tej ostatniej imprezie udało się nawiązać bezpośrednie kontakty z prezydentem Izby Jarosławem Niewierowiczem, w wyniku czego przybył na jedno ze spotkań „Korony” i uzgodniono zacieśnienie kontaktów między organizacjami.

„Korona” w 2015 r. aktywnie poszukiwała możliwości rozszerzenia zakresu współpracy z innymi instytucjami. Zostały zorganizowane spotkania z przedstawicielami władz rejonów solecznickiego i święciańskiego. Dzięki nawiązanym kontaktom do „Korony” wstąpiły dwie firmy z rejonu solecznickiego. Również przedstawiciele rejonu święciańskiego deklarowali otwartość na współpracę i wszelką możliwą pomoc w różnych sprawach. Także odbyło się spotkanie z Nidzickim Klubem Biznesu. W trakcie tego spotkania podpisano list intencyjny o współpracy. W 2015 r. „Korona” uczestniczyła w działalności charytatywnej. Marcin Olszewski, reprezentujący spółkę „Opoltrans Lithuania”, w imieniu „Korony” wręczył nagrody dla laureatów olimpiady z jęz. polskiego (6 tabetów). „Korona” wsparła finansowo dom dziecka, centrum kryzysowe, Klub Sportowy „Polonia”, parafię w Nowej Wilejce. Także „Korona” wsparła akcję Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą „Światełko dla Rossy” poprzez zakup i przekazanie zniczy, które zostały zapalone w dniu 1 listopada. Przedstawiciele „Korony” uczestniczyli w ceremonii złożenia wieńców przy mauzoleum Marszałka Piłsudskiego na Rossie z okazji Święta Niepodległości RP 11 listopada.

W dalszej części spotkania zostało przedstawione krótkie sprawozdanie finansowe. Członkowie „Korony” pozytywnie ocenili działalność Forum w poprzednim roku, dlatego sprawozdanie zostało jednogłośnie zatwierdzone.

Podczas zgromadzenia zatwierdzono też nowelizację statutu Forum. Do najważniejszych zmian należy uzupełnienie celów działalności organizacji oraz wprowadzenie kadencyjności członków organów zarządzania „Korony”.

Tradycyjnie też w końcu spotkania omówiono bieżące sprawy organizacyjne.

PODCASTY I GALERIE