W Wilnie – spotkanie ekspertów ds. energetyki

W Wilnie odbywa się międzynarodowe Forum "Litewski rynek energetyczny w kontekście regionalnego rozwoju i możliwości". W spotkaniu uczestniczą przedstawiciele sektora energetycznego Litwy, Polski, Estonii, Łotwy i Szwecji. Omawiane są praktyczne sposoby na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Konferencję zainaugurowali premierzy Litwy i Estonii oraz ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński.

zw.lt
W Wilnie – spotkanie ekspertów ds. energetyki

Fot. Małgorzata Kozicz

Szef litewskiego rządu powiedział, że to, iż premier Estonii rozpoczyna wizytę na Litwie, inaugurując niniejsze forum, ma wymiar bardzo symboliczny.

„Wydarzenia na Ukrainie sprawiły, że po raz kolejny mogliśmy się przekonać iż zależność od jedynego dostawcy zasobów energetycznych może sprawić, że możemy stać się celem wrogiej polityki zagranicznej poprzez źródła energetyczne” – zaznaczył premir.

Algirdas Butkevičius przypomniał o podstawowych priorytetach progamowych obecnego rządu, wśród których wymienił modernizację gospodarki energetycznej, powszechną renowację budynków i strukturalną reformę gospodarki cieplnej.

Ambasador Jarosław Czubiński mówił między innymi o roli Polski w zwiększaniu bezpieczeństwa energetycznego w regionie.

Bezpieczeństwo energetyczne jest ważnym zagadnieniem dla Europy. W Polsce chcemy brać aktywny udział we wzmacnianiu tego bezpieczeństwa. Jesteśmy przekonani o jego dużym znaczeniu także w perspektywie regionalnej. Polska ciasno współpracuje z państwami bałtyckimi w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w regionie. Namacalnym tego dowodem jest połączenie energetyczne LitPol Link pomiędzy Polską a Litwą, które będzie oddane do eksploatacji w przyszłym roku. LitPol Link, dzięki możliwości przepływu elektryczności między Polską a Litwą, otworzy nowe możliwości biznesowe, które wcześniej nie istniały” – mówił dyplomata.

Forum zostało podzielone na 4 sesje, omawiane są tematy energii odnawialnej, perspektywy handlu na rynku energetycznym, perspektywy energetyki na Litwie oraz tendencje użytkowania zielonej energii.

Pośród panelistów są także goście z Polski. Wiceprezes spółki Rafako Krzysztof Burek zaprezentował doświadczenie firmy w sektorze energii odnawialnej. Firma od początku istnienia, a prowadzi działalność od 65 lat, związana jest z branżą energetyczną, na potrzeby której projektuje i produkuje kotły i urządzenia ochrony środowiska. Spółka o bogatych tradycjach jest niekwestionowanym liderem rynku urządzeń energetycznych w Polsce.

W dziedzinie ochrony środowiska firma projektuje, wykonuje i realizuje pod klucz instalacje odsiarczania spalin, instalacje redukcji tlenków azotu oraz urządzenia odpylające.
Krzysztof Burek powiedział w wywiadzie dla Radia „Znad Wilii”, że Rafako posiada referencje w szeregu krajów Europy i Azji. Perspektywy współpracy wiąże również z Litwą.

„Jest to rynek specyficzny, bo państwo litewskie nie opiera swojej energetyki czy ciepłownictwa na węglu, co jest charakterystyczne dla Polski. Tym niemniej w tym zakresie też mamy coś do powiedzenia. Rafako mocno działa w sferze energii odnawialnej. Bardzo ważnym segmentem jest utylizacja odpadów komunalnych – jest to coś, co w cywilizowanym świecie dotyczy każdego, myślę więc, że w tym obszarze możemy znaleźć bardzo duże pole do współpracy” – uważa Krzysztof Burek.

PODCASTY I GALERIE