W niektórych regionach Litwy zaniknie rynek nieruchomości

45 proc. powierzchni Litwy stanowią tereny słabo zaludnione, eksperci twierdzą, że w niektórych częściach kraju rynek nieruchomości wkrótce po prostu zniknie.

BNS
W niektórych regionach Litwy zaniknie rynek nieruchomości

Fot. BNS/ Irmantas Gelūnas

Słabo zaludnione regiony to wyzwanie dla rządu, ponieważ tworzą się pewne nieużytki demograficzne. W części regionów zaludnienie jest jak na pustyni – 2-5 osób na kilometr kwadratowy.

,,Przyczyny niby są znane: emigracja, mała liczba urodzin, starzenie się społeczeństwa. Mamy do czynienie z głębokim kryzysem demograficznym. Być może na poziomie państwowym proces jest tymczasowy, ale w mało zaludnionych regionach jest nieodwracalny” – powiedział w ubiegłym tygodniu Vidmantas Daugirdas z Litewskiego Centrum Socjologicznego.

Audriaus Gudanavičius, dyrektor spółki nieruchomości DNB būstas twierdzi, że w niektórych regionach Litwy rynek nieruchomości może zaniknąć.

„W przeliczeniu na jednego mieszkańca, liczba umów kupna-sprzedaży mieszkania lub domu rośnie. Tak się dzieje, ponieważ zazwyczaj ludzie opuszczający region są w wieku produktywnym i chcą pozbyć się majątków. Dlatego można obserwować ruch na rynku. Jednak w dalszej perspektywie sytuacja nie wygląda najlepiej (…) Jest prawdopodobieństwo, że w takich regionach rynek nieruchomości po prostu zaniknie“ – oświadczył przedsiębiorca.

Zdaniem Gudanavičiusa wyludniające się regiony mogą mieć wartość rekreacyjną.

„Wszystko będzie zależało od samych miejscowości, w jakim stopniu są atrakcyjne pod względem rekreacyjnym i wypoczynkowym. W ciągu 15-20 lat te regiony staną się strefami rekreacyjnymi i rolniczymi“ – wyjaśnił biznesmen.

Najmniej zaludnione rejony to święciański, orański, ignaliński, jeziorański, onyksztycki, rakiszski, malacki oraz birżański.

Na początku roku 2017 liczba mieszkańców na Litwie wynosiła 2 mln 849 tys., czyli o 39,4 tys. mniej niż na początku 2016 roku – wynika z danych Departamentu Statystyki.

W 2016 roku urodziło się 31,2 tys. dzieci, czyli o 322 mniej niż poprzednio.

W roku minionym zmarło – 40,8 tys. osób. W 2015 r. – o tysiąc osób więcej.

Z badań Uniwersytetu Technologicznego w Kownie wynika, że w ubiegłym roku z Litwy wyjechało 50 tys. osób, spośród których 20 tys. nie miało żadnego zawodu. 66 proc. emigrantów wyjechało, ponieważ ich zdaniem na Litwie są zbyt niskie zarobki. 40 proc. emigrantów nie planuje powrotu na Litwę i tylko 17 proc. uważa Litwę za ojczyznę.

Liczba emigrujących kobiet i mężczyzn jest podobna, odpowiednio 25,2 i 25,8 tys.

PODCASTY I GALERIE