W Druskiennikach o litewsko-polskiej współpracy transgranicznej

We wtorek w Druskiennikach odbędzie się konferencja inaugurująca program Interreg Litwa-Polska 2014-2020. Program jest następcą Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013.

zw.lt
W Druskiennikach o litewsko-polskiej współpracy transgranicznej

Fot. BFL/Tomas Urbelionis

Obecny Program ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego i jakości życia w regionie poprzez bliższą współpracę transgraniczną pomiędzy ludźmi i instytucjami z obszaru Programu. Do udziału w konferencji zarejestrowało się ponad 200 uczestników, reprezentujących zarówno instytucje państwowe, jak i potencjalnych beneficjentów programy z Litwy i Polski.

,,Program ten jest elementem europejskiej współpracy terytorialnej, którą stanowi jeden z celów polityki spójności Unii Europejskiej. Współpraca polsko-litewska ma charakter transgraniczny, co oznacza, że głównym celem tego typu współpracy jest rozwiązanie wspólnych problemów, które zostały zidentyfikowane w obszarze przygranicznym. Do takich problemów najczęściej zaliczają się: słaba dostępność komunikacyjna, nieodpowiednie wsparcie otoczenia biznesowego, zanieczyszczenie środowiska czy też negatywne nastawienie obywateli sąsiedniego kraju” – dla Radia ”Znad Wilii” powiedział Radosław Kapela, menedżer finansowy wspólnego sekretariatu Programu Współpracy Interreg Litwa-Polska. Jak dodał, konferencja będzie miała na celu przybliżenie specyfiki tego programu oraz jednym z najważniejszych wydarzeń podczas tej konferencji będzie ogłoszenie pierwszego naboru wniosków. ,,To czym dysponujemy, to ok. 53 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako wsparcie unijne i 85 proc. całkowitej alokacji programu, przy czym z tej kwoty, bezpośrednio dla beneficjentów będzie dostępne ok. 50 mln, a nieco ponad 3 mln to będzie kwota przeznaczona na zarządzanie programem” – dodał.

Program Interreg Litwa-Polska w okresie finansowym 2007-2013 był bardzo dużym sukcesem, uważa Kapela. ,,Na potwierdzenie tych słów warto przytoczyć kilka liczb: zrealizowano 200 projektów, całkowita kwota wydatkowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi ponad 70 mln euro, przy czym alokacja wynosiła 74 mln euro, więc mamy ok. 95 proc. środków wykorzystanych” – poinformował menadżer. Jak dodał udział w projektach udział wzięło 109 instytucji z Litwy i 120 z Polski.

W ramach Forum partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 zorganizowane zostaną cztery warsztaty odpowiadające celom tematycznym Programu Interreg Litwa – Polska: Środowisko i efektywne wykorzystanie zasobów;  Zatrudnienie i mobilność pracowników;  Włączenie społeczne;  Potencjał instytucjonalny.

PODCASTY I GALERIE