W ciągu trzech miesięcy Litwini zostawili w Polsce ponad 100 milionów euro

Obywatele Litwy nadal chętnie robią zakupy w Polsce. W ostatnim kwartale 2017 r. wydatki mieszkańców naszego kraju stanowiły ponad 100 milionów euro – wynika z informacji posiadanych przez polski Główny Urząd Statystyczny (GUS).

zw.lt
W ciągu trzech miesięcy Litwini zostawili w Polsce ponad 100 milionów euro

Fot. PAP/Tomasz Gzell

W 2017 r. cudzoziemcy w Polsce zakupili towary i usługi na sumę 41,5 mld złotych, czyli o 6,2 proc. więcej niż w roku 2016.

W IV kwartale 2017 r. wydatki cudzoziemców w Polsce ukształtowały się na poziomie ok. 9,5 mld złotych, czyli prawie 2 262 mld euro.

Najwięcej w Polsce wydali Niemcy (40,5 proc. od ogólnej sumy), Ukraińcy (26,3 proc.), Czechy (11,5 proc.), Słowacy (7,6 proc.), Białorusini (7,7 proc.), Litwini (4,5 proc.), Rosjanie (1,7 proc.).

4,5 proc. wydanych przez obywateli Litwy to stanowi 427,5 mln złotych, czyli prawie 102 miliony euro.

W poprzednich kwartałach liczby były podobne, co oznacza, że w minionym roku obywateli Litwy na zakupach w Polsce wydali ponad 400 milionów euro.

Z danych GUS wynika, że cudzoziemcy przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski w IV kwartale 2017 r. na zakup towarów nieżywnościowych przeznaczyli ok. 85 proc. swoich wydatków, na żywność i napoje bezalkoholowe ok. 12 proc., a na pozostałe wydatki (usługi) ok. 3 proc.

Spośród artykułów nieżywnościowych największym zainteresowaniem cudzoziemców cieszyły się materiały do budowy, remontu i konserwacji mieszkania lub domu (ok. 24 proc. wydatków na towary nieżywnościowe), sprzęt RTV i AGD (ok. 20 proc.) oraz części i akcesoria do środków transportu (ok. 13 proc.).

PODCASTY I GALERIE