W 2021 roku zmienią się zasady i warunki przyznawania ulg w zakresie opodatkowania gruntów

Od 2021 roku w rejonie wileńskim wejdą w życie nowe zmiany w sprawie przyznania ulg podatkowych w zakresie gruntów w celu wsparcia rodzin wielodzietnych. Podjęto decyzję o wprowadzeniu świadczeń dla rodzin z trojgiem lub większą liczbą dzieci.

vrsa.lt
W 2021 roku zmienią się zasady i warunki przyznawania ulg w zakresie opodatkowania gruntów

scanpix.lt/ Irmantas Gelūnas

Samorząd Rejonu Wileńskiego zwraca szczególną uwagę na rodzinę jako na podstawę dla państwa i społeczeństwa, a więc w celu wspierania rodzin wielodzietnych i zmniejszenia ciężaru wychowania dzieci, od nowego roku budżet miejski kosztem podatku od gruntów na wszystkich gruntach w obszarach wiejskich do 3 hektarów, 0,25 ha w Niemenczynie, zapewni ulgę podatkową dla rodzin wielodzietnych wychowujących troje lub więcej dzieci niepełnoletnich lub pełnoletnich od 18 do 24 roku życia, którzy są zapisani do szkół ogólnokształcących, instytucji kształcenia zawodowego lub instytucji szkolnictwa wyższego w formie studiów stacjonarnych, dziennych.

Tak, jak poprzednio, podatek od gruntów za działki o powierzchni do 3 ha na obszarach wiejskich i do 0,25 ha w Niemenczynie nie będzie dotyczyć osób niepełnosprawnych (wskaźnik zatrudnienia od 0 do 40 %), właścicieli gruntów w wieku emerytalnym i niepełnoletnich, których rodziny nie pracują od początku okresu rozliczeniowego.

Samorząd Rejonu Wileńskiego podkreśla, że ulgi nie będą przyznawane za opuszczone obszary rolne, określone metodami zdalnego mapowania. W celu dalszego ograniczenia obszarów opuszczonych w rejonie wileńskim w 2021 r. obowiązywać będzie stawka podatkowa w wysokości 3% dla opuszczonych gruntów rolnych.

Do 1 września 2021 r. Samorząd Rejonu Wileńskiego przedstawi Państwowej Inspekcji Podatkowej (VMI) listę rodzin wielodzietnych mieszkających w Wilnie. Tymczasem rodziny wielodzietne, które nie zadeklarowały miejsca zamieszkania na terenie rejonu wileńskiego, powinny zwrócić się do oddziału terytorialnego VMI w celu ubiegania się o świadczenie.

PODCASTY I GALERIE