W 18 z 28 krajów UE dopłaty bezpośrednie dla rolników są wyższe niż w Polsce i na Litwie

Choć Polska należy do największych beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej, średnia stawka dopłat bezpośrednich do hektara to nad Wisłą 86 proc. unijnej średniej, czyli 207 euro. Na Litwie – 152 euro. Więcej dostają np. rolnicy z Czech czy Węgier.

PAP
W 18 z 28 krajów UE dopłaty bezpośrednie dla rolników są wyższe niż w Polsce i na Litwie

Fot. PAP / Darek Delmanowicz

Nie oznacza to, że Warszawa na rolnictwo otrzymuje mało – na lata 2015-2020 na dopłaty bezpośrednie oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w unijnej kasie dla Polski przewidziano 27,45 mld euro. Więcej z „28” na rolnictwo dostają tylko Francja, Niemcy, Hiszpania i Włochy.

Dziś w Unii dopłaty bezpośrednie kształtują się na bardzo różnym poziomie: najwyższe są na Malcie (448 euro do ha), Cyprze (429 euro do ha), w Holandii (417 euro do ha). Najniższe – w Chorwacji (99 euro do ha), na Łotwie (109 euro do ha), czy Rumunii (122 euro do ha).

Jednak rolnictwo Starego Kontynentu jest mocno zróżnicowane: na Malcie i Cyprze dużą część upraw stanowią niewielkie, często mierzące poniżej 1 ha gaje oliwne, winnice lub plantacje cytrusów, natomiast we Francji, Niemczech, czy Wielkiej Brytanii dominują wielkoobszarowe uprawy zbóż i pastwiska. Europę Środkową charakteryzuje znów duża liczba ludzi utrzymujących się z produkcji rolnej, a także znaczne rozdrobnienie gospodarstw, często rodzinnych.

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej, która weszła w życie w styczniu 2014 roku, przewiduje m.in. bardziej sprawiedliwy rozdział wsparcia i niwelowanie największych różnic w pomocy dla unijnych rolników. Oznacza to m.in., że płatności dla polskich rolników będą stopniowo rosły, a w krajach, gdzie są najwyższe – spadały.

Średnia unijna dopłata w 2015 roku wynosi 240 euro na hektar. Natomiast polski rolnik może liczyć na 207 euro na hektar (86 proc. średniej). W 2007 roku otrzymywał 87 euro na ha (40 proc. średniej). Natomiast w 2020 subsydia dla farmerów z Polski mają wzrosnąć do 212 euro na ha (do 88 proc. średniej UE).

Dla porównania rolnik z Holandii w 2007 roku otrzymywał 445 euro na ha (203 proc. średniej w UE), w 2015 ma 417 euro na ha (174 proc.), a w 2020 dostanie 391 euro na ha (163 proc.).

Poniżej zestawienie, jak wyglądają dopłaty dla rolników w całej Unii.

1. Austria

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. – 241 euro/ha (101 proc. unijnej średniej)
całkowita koperta krajowa na lata 2015-2020 – 4,154 mld euro na płatności bezpośrednie, 3,37 mld euro na rozwój obszarów wiejskich
liczba gospodarstw – 150 tys.
obszary wykorzystywane w rolnictwie – 2,87 mln ha
odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie – 4,5 proc.
całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej – 7,02 mld euro

2. Belgia

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. – 395 euro/ha (165 proc.)
koperta krajowa na lata 2015-2020 – 3,14 mld euro na płatności bezpośrednie, 473 mln euro na rozwój obszarów wiejskich
liczba gospodarstw – 43 tys.
obszary wykorzystywane w rolnictwie – 1,35 mln ha
odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie – 1,3 proc.
całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej – 8,53 mld euro

3. Bułgaria

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. – 161 euro/ha (67 proc.)
koperta krajowa na lata 2015-2020 – 4,54 mld euro na płatności bezpośrednie, 2 mld euro na rozwój obszarów wiejskich
liczba gospodarstw – 370 tys.
obszary wykorzystywane w rolnictwie – 4,47 mln ha
odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie – 19 proc.
całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej – 3,86 mld euro

4. Chorwacja

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. – 99 euro/ha (42 proc.)
koperta krajowa na lata 2015-2020 – 1,06 mld euro na płatności bezpośrednie, 1,99 mld euro na rozwój obszarów wiejskich
liczba gospodarstw – 233,3 tys.
obszary wykorzystywane w rolnictwie – 1,31 mln ha
odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie – 14,9 proc.
całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej – 2,44 mld euro

5. Cypr

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. – 429 euro/ha (172 proc.)
koperta krajowa na lata 2015-2020 – 299 mln euro na płatności bezpośrednie, 113 mln euro na rozwój obszarów wiejskich
liczba gospodarstw – 38,9 tys.
obszary wykorzystywane w rolnictwie – 118 tys. ha
odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie – 3,9 proc.
całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej – 736 mln euro

6. Czechy

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. – 251 euro/ha (105 proc.)
koperta krajowa na lata 2015-2020 – 5,21 mld euro na płatności bezpośrednie, 1,85 mld euro na rozwój obszarów wiejskich
liczba gospodarstw – 22,9 tys.
obszary wykorzystywane w rolnictwie – 3,48 mln ha
odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie – 3,2 proc.
całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej – 4,88 mld euro

7. Dania

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. – 346 euro/ha (145 proc.)
koperta krajowa na lata 2015-2020 – 5,41 mld euro na płatności bezpośrednie, 539 mln euro na rozwój obszarów wiejskich
liczba gospodarstw – 42,1 tys.
obszary wykorzystywane w rolnictwie – 2,64 mln ha
odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie – 2,5 proc.
całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej – 11,88 mld euro

8. Estonia

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. – 130 euro/ha (54 proc.)
koperta krajowa na lata 2015-2020 – 837 mln euro na płatności bezpośrednie, 622 mln euro na rozwój obszarów wiejskich
liczba gospodarstw – 19,6 tys.
obszary wykorzystywane w rolnictwie – 940 tys. ha
odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie – 4,3 proc.
całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej – 876 mln euro

9. Finlandia

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. – 228 euro/ha (95 proc.)
koperta krajowa na lata 2015-2020 – 3,14 mld euro na płatności bezpośrednie, 2,04 mld euro na rozwój obszarów wiejskich
liczba gospodarstw – 63,9 tys.
obszary wykorzystywane w rolnictwie – 2,29 mln ha
odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie – 4,6 proc.
całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej – 4,83 mld euro

10. Francja

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. – 271 euro/ha (113 proc.)
koperta krajowa na lata 2015-2020 – 45,04 mld euro na płatności bezpośrednie, 8,5 mld euro na rozwój obszarów wiejskich
liczba gospodarstw – 516,1 tys.
obszary wykorzystywane w rolnictwie – 27,83 mln ha
odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie – 2,8 proc.
całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej – 73,59 mld euro

11. Grecja

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. – 394 euro/ha (164 proc.)
koperta krajowa na lata 2015-2020 – 12 mld euro na płatności bezpośrednie, 3,59 mld euro na rozwój obszarów wiejskich
liczba gospodarstw – 723,1 tys.
obszary wykorzystywane w rolnictwie – 5,17 mln ha
odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie – 12,9 proc.
całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej – 10,29 mld euro

12. Hiszpania

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. – 204 euro/ha (85 proc. średniej)
koperta krajowa na lata 2015-2020 – 29,1 mld euro na płatności bezpośrednie, 7,1 mld euro na rozwój obszarów wiejskich
liczba gospodarstw – 989,8 tys.
obszary wykorzystywane w rolnictwie – 23,75 mln ha
odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie – 4,3 proc.
całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej – 43,75 mld euro

13. Holandia

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. – 417 euro/ha (174 proc.)
koperta krajowa na lata 2015-2020 – 4,57 mld euro na płatności bezpośrednie, 520 mln euro na rozwój obszarów wiejskich
liczba gospodarstw – 72,3 tys.
obszary wykorzystywane w rolnictwie – 1,87 mln ha
odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie – 2,6 proc.
całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej – 27,29 mld euro

14. Irlandia

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. – 243 euro/ha (102 proc.)
koperta krajowa na lata 2015-2020 – 7,27 mld euro na płatności bezpośrednie, 1,87 mld euro na rozwój obszarów wiejskich
liczba gospodarstw – 139,9 tys.
obszary wykorzystywane w rolnictwie – 4,99 mln ha
odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie – 5,7 proc.
całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej – 7,45 mld euro

15. Litwa

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. – 152 euro/ha (64 proc.)
koperta krajowa na lata 2015-2020 – 2,73 mld euro na płatności bezpośrednie, 1,38 mld euro na rozwój obszarów wiejskich
liczba gospodarstw – 199,9 tys.
obszary wykorzystywane w rolnictwie – 2,74 mln ha
odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie – 8,4 proc.
całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej – 2,78 mld euro

16. Luksemburg

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. – 256 euro/ha (107 proc.)
koperta krajowa na lata 2015-2020 – 201 mln euro na płatności bezpośrednie, 863 mln euro na rozwój obszarów wiejskich
liczba gospodarstw – 2,2 tys.
obszary wykorzystywane w rolnictwie – 131 tys. ha
odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie – 1,1 proc.
całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej – 461 mln euro

17. Łotwa

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. – 109 euro/ha (45 proc.)
koperta krajowa na lata 2015-2020 – 1,41 mld euro na płatności bezpośrednie, 830 mln euro na rozwój obszarów wiejskich
liczba gospodarstw – 83,4 tys.
obszary wykorzystywane w rolnictwie – 1,79 mln ha
odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie – 7,6 proc.
całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej – 850 mln euro

18. Malta

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. – 448 euro/ha (187 proc.)
koperta krajowa na lata 2015-2020 – 29 mln euro na płatności bezpośrednie, 85 mln euro na rozwój obszarów wiejskich
liczba gospodarstw – 12,5 tys.
obszary wykorzystywane w rolnictwie – 11,5 tys. ha
odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie – 3,0 proc.
całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej – 130 mln euro

19. Niemcy

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. – 308 euro/ha (129 proc.)
koperta krajowa na lata 2015-2020 – 30,57 mld euro na płatności bezpośrednie, 7,03 mld euro na rozwój obszarów wiejskich
liczba gospodarstw – 299,1 tys.
obszary wykorzystywane w rolnictwie – 16,7 mln ha
odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie – 1,5 proc.
całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej – 53,13 mld euro

20. Polska

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. – 207 euro/ha (86 proc.)
koperta krajowa na lata 2015-2020 – 18,08 mld euro na płatności bezpośrednie, 9,37 mld euro na rozwój obszarów wiejskich
liczba gospodarstw – 1,5 mln
obszary wykorzystywane w rolnictwie – 14,44 mln ha
odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie – 12,6 proc.
całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej – 22,53 mld euro

21. Portugalia

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. – 154 euro/ha (64 proc.)
koperta krajowa na lata 2015-2020 – 3,46 mld euro na płatności bezpośrednie, 3,48 mld euro na rozwój obszarów wiejskich
liczba gospodarstw – 305,3 tys.
obszary wykorzystywane w rolnictwie – 3,66 mln ha
odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie – 10,5 proc.
całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej – 6,54 mld euro

22. Rumunia

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. – 122 euro/ha (51 proc.)
koperta krajowa na lata 2015-2020 – 10,5 mld euro na płatności bezpośrednie, 6,86 mld euro na rozwój obszarów wiejskich
liczba gospodarstw – 3,86 mln
obszary wykorzystywane w rolnictwie – 13,3 mln ha
odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie – 30 proc.
całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej – 18,16 mld euro

23. Słowacja

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. – 201 euro/ha (84 proc.)
koperta krajowa na lata 2015-2020 – 2,31 mld euro na płatności bezpośrednie, 1,61 mld euro na rozwój obszarów wiejskich
liczba gospodarstw – 24,5 tys.
obszary wykorzystywane w rolnictwie – 1,9 mln ha
odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie – 3,2 proc.
całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej – 2,25 mld euro

24. Słowenia

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. – 286 euro/ha (119 proc.)
koperta krajowa na lata 2015-2020 – 819 mln euro na płatności bezpośrednie, 719 mln euro na rozwój obszarów wiejskich
liczba gospodarstw – 74,7 tys.
obszary wykorzystywane w rolnictwie – 482 tys. ha
odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie – 8,4 proc.
całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej – 1,17 mld euro

25. Szwecja

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. – 227 euro/ha (95 proc.)
koperta krajowa na lata 2015-2020 – 4,18 mld euro na płatności bezpośrednie, 1,49 mld euro na rozwój obszarów wiejskich
liczba gospodarstw – 71,1 tys. areał gospodarstw – 3,06 mln ha
odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie – 2,2 proc.
całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej – 6,3 mld euro

26. Węgry

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. – 271 euro/ha (113 proc.)
koperta krajowa na lata 2015-2020 – 7,62 mld euro na płatności bezpośrednie, 2,96 mld euro na rozwój obszarów wiejskich
liczba gospodarstw – 576,8 tys.
obszary wykorzystywane w rolnictwie – 4,7 mln ha
odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie – 7,1 proc.
całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej – 7,54 mld euro

27. Wielka Brytania

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. – 211 euro/ha (88 proc.)
koperta krajowa na lata 2015-2020 – 21,41 mld euro na płatności bezpośrednie, 2,21 mld euro na rozwój obszarów wiejskich
liczba gospodarstw – 186,8 tys.
obszary wykorzystywane w rolnictwie – 16,88 mln ha
odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie – 1,2 proc.
całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej – 29,42 mld euro

28. Włochy

średnia stawka dopłat obszarowych w 2015 r. – 301 euro/ha (127 proc.)
koperta krajowa na lata 2015-2020 – 22,96 mld euro na płatności bezpośrednie, 8,94 mld euro na rozwój obszarów wiejskich
liczba gospodarstw – 1,62 mln
obszary wykorzystywane w rolnictwie – 12,85 mln ha
odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie – 3,7 proc.
całkowita wartość towarowej produkcji rolniczej – 49,93 mld euro.

PODCASTY I GALERIE