Urlop wypoczynkowy potrwa 20 dni

Coroczny urlop wypoczynkowy w przyszłości będzie liczony w dniach pracy, a nie jak obecnie w dniach kalendarzowych, ogólna liczba dni nie ulegnie jednak zmianie.

BNS
Urlop wypoczynkowy potrwa 20 dni

Fot. BFL

We wtorek Sejm głosując nad nowym Kodeksem Pracy postanowił, że od przyszłego roku długość urlopu wypoczynkowego wyniesie 20 dni roboczych w przypadku pięciodniowego tygodnia pracy i 24 dni robocze w przypadku, jeżeli pracownik ma 6 dni roboczych w tygodniu. Obecnie urlop wypoczynkowy trwa 28 dni kalendarzowych.

Sejm zaaprobował także poprawki zaproponowane przez Kęstutisa Daukšysa, Kęstutisa Bartkevičiusa i Irenę Šiaulienė, zgodnie z którymi pracownikom do 18 roku życia i niepełnosprawnym będzie przysługiwał 25-dniowy urlop.

PODCASTY I GALERIE