Upomnienie dla Medicinos bankas

Zarząd Banku Centralnego Litwy upomniał bank Medicinos bankas za łamanie przepisów prawnych. Medicinos Bankas został upoważniony do 1 kwietnia opracować plany zarządzania nieruchomością i zmniejszenia ryzyka związanego z wyceną nieruchomości.

vz.lt
Upomnienie dla Medicinos bankas

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Bank Centralny dokonał kontroli zarządzania wewnętrznego, kredytu, płynności, zarządzania ryzyka operacyjnego oraz zapobiegania przypadków prania brudnych pieniędzy i finansowania terrorystów w banku Medicinos bankas.

W trakcie kontroli wykryto, że nie we wszystkich przypadkach została dokładnie oceniona zdolność płatnicza kredytobiorcy oraz spadek wartości pożyczek.

Medicinos bankas został upomniany i upoważniony do poprawy sytuacji do 1 września bieżącego roku.

PODCASTY I GALERIE