UE zainwestuje miliard euro w przygranicznych regionach – także na Litwie

Na miliard euro opiewają przyjęte w czwartek przez KE programy transgraniczne, których celem jest wsparcie rozwoju społecznego i gospodarczego regionów znajdujących się po obu stronach zewnętrznych granic UE.

PAP
UE zainwestuje miliard euro w przygranicznych regionach – także na Litwie

Fot. PAP/EPA

„Współpraca transgraniczna ma kluczowe znaczenie, pozwala bowiem zapobiegać tworzeniu nowych podziałów. Nowe środki finansowe dodatkowo przyczynią się do bardziej zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju regionalnego sąsiednich regionów przygranicznych” – podkreślił cytowany w komunikacie KE komisarz do spraw europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia Johannes Hahn.

Środki będą pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Sfinansowane mają być projekty w 27 krajach w tym w Armenii, Gruzji, Mołdawii, na Ukrainie w Rosji ale także w Egipcie, Izraelu, Jordanii, Libanie, Palestynie, Tunezji oraz Turcji. Z państw członkowskich programy będą realizowane w Bułgarii, na Cyprze, w Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, we Włoszech, na Łotwie, Litwie, Malcie, w Polsce, Portugalii, Rumunii Szwecji oraz w nienależącej do UE Norwegii.

Jak podała KE, umowy finansowe będą finalizowane pomiędzy krajami partnerskimi a UE do końca 2016 r.

Pierwszeństwo mają mieć projekty wspierające zrównoważony rozwój obszarów położonych wzdłuż granic zewnętrznych UE. Jak przekonuje Komisja, pozwoli to na zmniejszenie różnic w poziomie życia oraz rozwiązanie wspólnych wyzwań istniejących po obu stronach granic. W przypadku każdego z programów uczestniczące państwa wybrały maksymalnie cztery priorytety, spośród takich jak rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, kultura, środowisko i zmiana klimatu, ograniczanie ubóstwa, edukacja i badania, energia, dostępność, zarządzanie granicami.

PODCASTY I GALERIE