Uczestnicy rynku potwierdzili zainteresowanie projektem GIPL

Promotorzy projektu połączenia międzysystemowego Polska - Litwa (GIPL) polski operator systemu przesyłowego Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz litewski operator systemu przesyłowego AB Amber Grid, przeprowadzili Niewiążącą Fazę Procedury Open Season, która  stanowi istotny etap w ramach realizacji projektu GIPL. 

zw.lt
Uczestnicy rynku potwierdzili zainteresowanie projektem GIPL

Fot. PAP

Promotorzy pozytywnie oceniają wyniki uzyskane w trakcie Niewiążącej Fazy Procedury Open Season. Uczestnicy rynku, reprezentowani głównie przez polskie i litewskie spółki zajmujące się  w większości produkcją, obrotem i dystrybucją gazu ziemnego, wykazali znaczące zainteresowanie usługami przesyłu gazu ziemnego w ramach połączenia GIPL. Pozostali interesariusze wyrazili swoje poparcie dla tego projektu, który przyniesie korzyści dla uczestników rynku gazu w regionie Morza Bałtyckiego.

Operatorzy polskiego i litewskiego systemu przesyłowego wezmą pod uwagę wyniki procedury Open Season przy podejmowaniu decyzji dotyczących optymalnej struktury finansowania przedsięwzięcia.

Projekt GIPL ma na celu integrację rynku gazu w regionie Morza Bałtyckiego z jednolitym unijnym rynkiem gazu, dywersyfikację źródeł dostaw gazu, a także podniesienie bezpieczeństwa dostaw paliwa gazowego.

PODCASTY I GALERIE