Trzy czwarte przedsiębiorców na Litwie popiera wprowadzenie euro

Większość przedsiębiorców popiera wprowadzenie euro, sądzi jednak, że ani państwo, ani oni sami nie się do tego dobrze przygotowani. Mimo to większość właścicieli przedsiębiorstw uważa, że wprowadzenie euro korzystnie wpłynie na interesy.

BNS
Trzy czwarte przedsiębiorców na Litwie popiera wprowadzenie euro

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Jak wynika z sondażu przeprowadzono na zamówienie Danske bank, 20 proc. respondentów sądzi, że euro należało wprowadzić wcześniej, 27 proc. jest zdania, że należy to zrobić w 2015 roku, 26 proc. popiera przystąpienie Litwy do strefy walutowej, ale nie sądzi, że należy to robić w pośpiechu. Wprowadzenia europejskiej waluty nie popiera 25 proc. właścicieli przedsiębiorstw.

Dane sondażu wskazują, że część spółek rozpocznie przygotowania do wprowadzenia euro wówczas, gdy zostanie to ostatecznie potwierdzone, inne uważają, że specjalne przygotowanie nie będzie potrzebne, jeszcze inne już są przygotowane albo się przygotowują do wprowadzenia euro. Były też takie przedsiębiorstwa, które przyznały, że nie wiedzą, jak należałoby przygotować się na zmianę waluty.

PODCASTY I GALERIE