Trzecia część Litwinów twierdzi, że ich sytuacja finansowa się pogarsza

Blisko trzecia część mieszkańców Litwy twierdzi, że w roku 2017 żyła gorzej niż przed rokiem. Nieco ponad połowa mieszkanców przekonuje, że ich sytuacja finansowa się nie zmieniła, a polepszenie odczuł zaledwie jeden z dziesięciu - wynika z sondażu przeprowadzonego przez ośrodek badawczy RAIT na zamówienie agencji BNS.

BNS
Trzecia część Litwinów twierdzi, że ich sytuacja finansowa się pogarsza

Fot. BNS/Vidmantas Balkūnas

Zdaniem ekonomistów, wyniki świadczą o tym, że rosnące w ubiegłym roku dochody ludzi nie zrównoważyły niezadowolenia z powodu rosnących cen. Dalej rośnie nierówność społeczna, ponieważ na pogorszenie sytuacji finansowej wskazują najczęściej mieszkańcy w starszym wieku o mniejszych dochodach i bezrobotni.

W grudniu RAIT ankietował tysiąc mieszkańców Litwy, proszono ich o ocenę, jak zmieniła się ich sytuacja finansowa w roku 2017 w porównaniu z rokiem 2016. 53 proc. ankietowanych powiedziało, że ich sytuacja finansowa się nie zmieniła, 32 proc. – że pogorszyła sie, 11 proc. – że polepszyła się. 4 proc. nie miało zdania.

O pogorszeniu sytuacji finansowej najczęściej mówiły osoby w starszym wieku (55-64 lata), emeryci i bezrobotni oraz respondenci o najmniejszych dochodach (do 240 euro na miesiąc). Na polepszającą się sytuację finansową wskazywały osoby w wieku 25-34 lata, posiadający wyższe wykształcenie, kierownicy lub właściciele firm i mieszkańcy o wyższych dochodach (ponad 450 euro na miesiąc).

PODCASTY I GALERIE