Trwa zgłaszanie kandydatów do nagród Polish Business Awards 2015

Do 27 października można zgłaszać nominacje do nagrody Polish Business Awards 2015. Impreza ta na stałe zapisała się w kalendarzu imprez biznesowych na Litwie.

zw.lt
Trwa zgłaszanie kandydatów do nagród Polish Business Awards 2015

Fot. zw.lt

W tym roku każdy może nominować firmy, spośród których jury, wybierze laureatów.

„W tym roku będzie pięć kategorii konkursowych. „Wspólny projekt” – w tej kategorii chcemy nagrodzić najlepszy polsko-litewski projekt biznesowy, inwestycyjny lub infrastrukturalny. „Transakcja roku” – w tej kategorii nagrodzimy najciekawszą transakcję biznesową polskiej firmy na rynku litewskim. Trzecią kategorią będzie „Sukces rynkowy” – w tej kategorii nagrodzony zostanie długoterminowy sukces polskiej firmy na rynku litewskim z uwzględnieniem udziału w rynku, stabilności przychodów. Czwarta kategoria to „Sukces rynkowy małego przedsiębiorcy”, piąta zaś – „Dystrybutor roku” – wymienia kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie, radca-minister Henryk Szymański.

Jedna osoba może zgłosić kilka nominacji. Uwzględniane będą nominacje, które wpłyną na skrzynkę poczty elektronicznej wydziału: vilnius@trade.gov.pl do 27 października.

Nominacje zostaną zweryfikowane przez pracowników WPHI w Wilnie pod względem formalnym i prawdziwości danych zawartych w uzasadnieniu, a następnie zostaną przekazane jury. Czwarta edycja gali marki polskiej Polish Business Awards 2015 odbędzie się 23 listopada.

Patronatem honorowym konkurs objął wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki RP Janusz Piechociński.

PODCASTY I GALERIE