Tanie, dobre, ale nieprestiżowe – jak Litwini widzą polskie marki

Najbardziej rozpoznawalne polskie marki to Kubuś, Tymbark, Sobieski i Orlen, zaś największy skok pod względem rozpoznawalności i konsumpcji zaliczyła marka Lubella. Litwini uważają polskie produkty za tanie i dobrej jakości, a przez ten pryzmat pozytywnie oceniają również Polskę jako kraj. To niektóre z wyników badania przeprowadzonego przez sondażownię RAIT na zamówienie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie (WPHI). Tematem sondażu była percepcja polskich marek na Litwie.

Małgorzata Kozicz
Tanie, dobre, ale nieprestiżowe – jak Litwini widzą polskie marki

Fot. Joanna Bożerodska

„Polska i Litwa są ważnymi partnerami handlowymi, nasze roczne obroty przekraczaja kwotę 4 mld euro, i naturalną pochodną tych ścisłych kontaktów handlowych jest znajomość wśród konsumentów polskich marek handlowych. WPHI postanowił sprawdzić stan tej rozpoznawalności i zlecił przeprowadzenie badania agencji badań RAIT. Było to drugie tego rodzaju badanie – pierwsze miało miejsce w 2012 roku. Do ponownego przeprowadzenia takiego badania skłoniło nas zainteresownie konsumentów polską produkcją oraz fakt, że wiele polskich wyrobów widzimy na półkach polskich sklepów. W drugim badaniu sprawdziliśmy wizerunek polskich wyrobów w takich kategoriach jak cena, jakość, rozpoznawalnosć, dostępność, innowacyjność, prestiż” – opowiada Krzysztof Januszkiewicz, kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP.

W badaniu wzięło udział 1013 respondentów w wieku od 15 do 74 lat. Sondaż objął swoim zasięgiem całą Litwę.

Znają Biedronkę, choć nie ma jej na Litwie

Według rozpoznawalności spontanicznej – czyli w przypadku, kiedy ankietowani udzielali odpowiedzi bez uprzednio przedstawionych wariantów – liderem okazała się marka Orlen. Wymieniło ją 9 proc. respondentów, najczęściej byli to mężczyźni w wieku 35-44 lat, posiadający wyższe wykształcenie i wyższe dochody, pracujący na kierowniczych stanowiskach. Kolejne miejsca w tym zestawieniu zajęły marki Kubuś (6 proc.) i Tymbark (5 proc.). Co prawda, w ciągu ostatnich czterech lat rozpoznawalność spontaniczna Orlenu zmalała, zwiększyła się natomiast rozpoznawalność marki Lubella (w 2012 roku nie notowana, w 2016 – 4 proc.)

„Co ciekawe, w tym pytaniu zostały przez respondentów wymienione takie marki jak Biedronka czy Kaufland, które nie funkcjonują na rynku litewskim. Prawdopodobnie są znane Litwinom w wyniku wyjazdów na zakupy do Polski, a także z mediów, z opowiadań znajomych” – mówi dyrektor ospółki RAIT Dovilė Radavičiūtė.

Czołówka: Tymbark, Kubuś, Sobieski

W kolejnym pytaniu respondenci musieli odpowiedzieć, czy znają wymienione przez ankieterów polskie marki. W tej kategorii największą rozpoznawalnością cieszyły się marki Kubuś (57 proc.), Tymbark (56 proc.), Sobieski (54 proc.) i Orlen (53 proc.). Najmniej rozpoznawalne okazały się marki Żywiec (6 proc.), Ryłko (6 proc.) oraz Diverse (2 proc.). W tym segmencie również najbardziej wzrosła rozpoznawalność marki Lubella – z 19 proc. do 38 proc.

Z kolei marki Mlekovita, Żywiec, Śnieżka i LOT są przez Litwinów najbardziej identyfikowane jako polskie.

W dziedzinie konsumpcji polskich marek czołówka wygląda podobnie, jak w kategorii rozpoznawalności. Pytani, czy korzystają lub korzystali w wymienionych polskich marek, litewscy respondenci najczęściej wskazywali Tymbark (49 proc.), Kubuś (47 proc.), Sobieski (36 proc.) i Orlen (31 proc.).

W porównaniu z rokiem 2012, konsumpcja produktów marek Tymbark, Kubuś i Sobieski zmalała, zwiększyła się natomiast konsumpcja produktów i usług marek Orlen i Lubella (z 8 proc. do 24 proc.).

Na pytanie, który z produktów wywołuje u nich pozytywne emocje, ankietowani wymieniali Tymbark (32 proc.), Kubuś (30 proc.), Sobieski (15 proc.). Z kolei wśrod najczęściej polecanych polskich wyrobów znalazły się produkty marek Mlekovita, Żywiec i Atlas.

Polskę oceniają pozytywnie

Osobnym segmentem sondażu było badanie kwestii wizerunkowych. Pytano między innymi o wizerunek Polski jako kraju. 29 proc. oceniło Polskę negatywnie, 71 proc. pozytywnie, 3 proc. nie miało zdania. Polskie marki 29 proc. oceniło negatywnie, 60 proc. pozytywnie, 5 proc. nie wypowiedziało się. Polskie produkty i usługi 30 proc. ankietowanych oceniło negatywnie, 58 proc. pozytywnie, 5 proc. nie miało zdania.

„Sądzę, że te odpowiedzi są w jakimś stopniu ze sobą powiązane. Badanie było zbudowane pod względem percepcji polskich marek handlowych, a nie wizerunku kraju, respondenci oceniali więc Polskę przez pryzmat tych polskich towarów, które widzą na półkach sklepów, również swoich wyjazdów do Polski i z tego złożył się taki pozytywny obraz” – zauważa kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Januszkiewicz.

Pytani o charakterystykę polskich produktów i usług, Litwini określali je jako bardzo tanie (77 proc.), łatwo dostępne (75 proc.), o doskonałym stosunku jakości do ceny (72 proc.), doskonałej jakości (69 proc.). 27 proc. ankietowanych uznało jednak te produkty za nieprestiżowe.

„Sądzę, że to pole do manewru dla służb marketingowych – warto popracować nad tym, by zwiększać prestiż polskich marek na Litwie” – komentuje Krzysztof Januszkiewicz.

PODCASTY I GALERIE