Szef  OECD : Gospodarka Litwy jest stabilna

Litewska gospodarka jest stabilna – oświadczył sekretarz generalny Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju José Ángel Gurría Treviño.

BNS
Szef  OECD : Gospodarka Litwy jest stabilna

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

„Gospodarka Litwy dobrze się rozwija, a w przyszłości będzie rozwijała się jeszcze lepiej. Litewska gospodarka jest otwarta i dlatego jest zależna od czynników zewnętrznych (…) Mimo wszystko nadal odczuwam skutki kryzysu. Jaki to ma wpływ na Litwę? Litwa jest częścią dużego bloku państw, który jest jednym z największych bloków handlowych na świecie” – oświadczył po spotkaniu z Dalią Grybauskaitė Gurría.

Zdaniem szefa  OECD największy wpływ na ekonomię Litwy mają gospodarki Rosji oraz Unii Europejskiej. José Ángel Gurría powiedział, że na razie nie może powiedzieć kiedy Litwa zostanie przyjęta do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

„Nie mamy konkretnej daty, ponieważ naszym zdaniem jest to ważny krok i pospiech nie jest potrzebny. To jest proces. Sens tego procesu polega na tym, aby proces był jakościowy” – podkreślił Gurría.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Co-operation and Development) to organizacja międzynarodowa o profilu ekonomicznym skupiająca 34 wysoko rozwinięte i demokratyczne państwa.

Celem OECD jest wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli. Do dorobku prawnego OECD należą umowy i kodeksy postępowania np. Liberalizacji Przepływów Kapitałowych i Bieżących Operacji Niewidocznych oraz zalecenia, rezolucje i deklaracje – instrumenty nieformalnego nacisku. Oprócz tego OECD wypracowuje „reguły gry” w międzynarodowych stosunkach gospodarczych, tzn. opracowuje i wprowadza w życie wspólne zasady (wytyczne) i normy działania (standardy) w poszczególnych dziedzinach gospodarki. OECD zajmuje się też pomocą dla najbiedniejszych państw. Wpływ OECD na zachowania państw jest większy niż się powszechnie uważa; nie ogranicza się on do oddziaływania tylko na państwa członkowskie, ale dotyczy łącznie około 100 krajów.

W ubiegłym roku Litwa otrzymała oficjalne zaproszenie do negocjacji w sprawie członkostwa w OECD.

PODCASTY I GALERIE