Szczegóły techniczne synchronizacji – po zawarciu porozumienia politycznego

Szczegóły techniczne synchronizacji sieci elektroenergetycznej krajów bałtyckich z Europą Zachodnią poznamy dopiero pod koniec czerwca, po tym, gdy zostanie zawarte porozumienie polityczne - powiedział minister energetyki Žygimantas Vaičiūnas.

BNS
Szczegóły techniczne synchronizacji – po zawarciu porozumienia politycznego

Fot. BNS/Erikas Ovčarenko

Jak dodał, przez najbliższe dwa tygodnie Litwa i inne kraje regioniu postarają się uzgodnić stanowiska w wielu kwestiach. Odmówił jednak podania szczegółów negocjacji.

Przedstawiciele trzech krajów bałtyckich, Polski i Komisji Europejskiej omawiąją w Brukseli studium techniczne projektu, które przedstawia trzy alternatywne scenariusze połączenia: jeden juz działający lub dwa mosty elektroenergetyczne z Polską, posiadane połączenie wspólnie z linią wysokiego napięcia prądu stałego po dnie morza pomiędzy Polską a Litwą.

Zarówno Litwa jak i Polska są zdania, że do synchronizacji wystaczy łącze LitPol Link, jednak Łotwa i Estonia opowadają się za budową drugiego łącza. Nie wiadomo, czy zostanie osiągnięty kompromis przed posiedzenim Rady Europy, które ma się odbyć w dniach 28 – 29 czerwca.

Proces synchronizacji ma być sfinalizowany w 2025 roku.

PODCASTY I GALERIE