Synchronizacja krajów bałtyckich w 2018 roku

Przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz ministrowie energetyki Litwy, Polski, Estonii i Łotwy uzgodnili, że ostateczne porozumienie w sprawie synchronizacji sieci elektroenergetycznej krajów bałtyckich z Europą kontynentalną zostanie podpisane w czerwcu 2018 roku.

BNS
Synchronizacja krajów bałtyckich w 2018 roku

Fot. Antoni Radczenko

,,Porozumienie zapadło dzisiaj w Brukseli” – powiedział agencji BNS minister Žygimantas Vaičiūnas . jego zdaniem w Brukseli osiągnięto ważne porozumienie o tym, że przygotowywane obecnie dwa studium na temat synchronizacji będą studiami końcowymi.

Na początku maja premierzy Litwy, Łotwy, Estonii oraz Polski osiągnęli wstępne porozumienie dotyczące synchronizacji. Co istotne, o możliwości podpisania memorandum w czerwcu mówił minister energetyki Litwy. Niestety, podczas czerwcowego posiedzenia Rady Unii Europejskiej Estonia i Litwa nie porozumiały się co do sposobu synchronizacji.

Wcześniej, po tym jak Łotwa i Estonia wyraziły wątpliwości co do możliwości synchronizacji przy wykorzystaniu tylko LitPol Link 1, operator litewskich sieci przesyłowych zaproponował budowę drugiej nitki tego połączenia już po 2025 roku, gdy systemy energetyczne państw bałtyckich odłączą się od postsowieckiego systemu IPS/UPS. Jednocześnie Łotwa informuje, że nie jest gotowa poprzeć propozycji o synchronizacji systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich przez pojedyncze połączenie z Polską.

Jak wynika z wyliczeń Joint Research Centre działającego przy Komisji Europejskiej, najlepszym sposobem na synchronizację systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich z Europą kontynentalną jest ten poprzez dwie nitki LitPol Link, co ma kosztować 770-960 mln euro. W przypadku synchronizacji przez jedną nitkę koszt wyniesie 900 mln euro. Koszt możliwości synchronizacji państw bałtyckich z państwami skandynawskimi szacowany jest na 1,36-1,41 mld euro.

PODCASTY I GALERIE