Świąteczne spotkanie polskich przedsiębiorców na Litwie

W dniu 22 stycznia br. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się świąteczne spotkanie polskich przedsiębiorców na Litwie. Organizatorami spotkania były Forum Przedsiębiorczości Polskiej oraz Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie.

Świąteczne spotkanie polskich przedsiębiorców na Litwie

Fot. Andrzej Luksza

Zarówno prezes „Korony” Andrzej Łuksza, jak i kierownik WPHI Radca – Minister Henryk Szymański wyrazili zadowolenie, iż spotkanie te, które zostało zorganizowane drugi rok z rzędu, staje się tradycyjnym w środowisku polskich przedsiębiorców. Spotkanie odbyło się jeszcze w okresie karnawałowym stanowiło więc okazję do podsumowania roku 2014, a jednocześnie było możliwością do przedyskutowania planów na rok 2015.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 80 gości. Byli wśród nich Ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński, przedstawiciele firm prowadzonych przez Polaków z Wileńszczyzny oraz przedstawiciele największych polskich firm na Litwie, takich jak „Orlen”, „PZU Lietuva”, „Ventus Nafta” i in.

Na wstępie spotkania prezes „Korony” Andrzej Łuksza przedstawił krótkie podsumowanie pracy Forum w 2014 roku. Zaznaczył, że w ciągu tego roku odbyło się 10 spotkań formalnych, które posiadały określony temat przewodni, w trakcie których odbywała się merytoryczna dyskusja(z zaproszonymi ekspertami) i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami spotkania. Odbyło się też jedno spotkanie nieformalne oraz został zorganizowany jeden wyjazd szkoleniowy do Poznania. W trakcie tego wyjazdu jego uczestnicy zwiedzili największe zakłady produkcyjne w Poznaniu – „Volkswagen Polska” Sp. z o. o., „Lech Browary Wielkopolskie” oraz jedną z największych drukarni książek – „Abedik”. Przedsiębiorcy mieli okazję zapoznania się z organizacją pracy i stosowanymi rozwiązaniami zarządzania produkcją, a także od strony praktycznej poznać nowoczesne metody zarządzania (5S, Lean, Kaizen, Smed).

Życzenia dla zebranych gości złożyli także Ambasador RP Jarosław Czubiński oraz Radca – Minister Henryk Szymański. Zachęcali przedsiębiorców do rozwoju współpracy polsko – litewskiej. H. Szymański podkreślił ważną rolę polskich przedsiębiorców z Litwy w aktywizacji tej współpracy, deklarował gotowość do wspierania inicjatyw „Korony” oraz pomoc w nawiązaniu kontaktów handlowych dla jej członków.

W części oficjalnej spotkania wystąpił także Andrzej Morawiak, członek zarządu spółki „PZU Lietuva”, który krótko przedstawił sytuację oraz zmiany na litewskim rynku ubezpieczeń po przejęciu przez PZU największego litewskiego ubezpieczyciela „Lietuvos Draudimas”.

Forum „Korona” podejmowała się też wielu inicjatyw społecznych, między innymi realizowała program promocji młodych talentów, wspierała charytatywnie Dom Dziecka w Solecznikach, Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie, Klub Sportowy „Polonia”, Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą, Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki. Ma to przyczynić się do zmiany stereotypu postrzegania przedsiębiorcy.

Potwierdzeniem tego kierunku działalności Forum był występ młodych talentów ze Szkoły Muzycznej im. Algirdasa z Wilna oraz ze Szkoły Sztuk Pięknych z Rudaminy w części artystycznej spotkania. Młodzi artyści swymi występami uświetnili gościom spotkanie, a jednocześnie przyczynili się do podtrzymania świątecznej i uroczystej atmosfery przedsięwzięcia.

Głównym celem działalności „Korony” jest integracja środowiska polskich przedsiębiorców na Litwie oraz wspomaganie interesów gospodarczych członków Forum poprzez kontakty personalne, wymianę doświadczeń. Spotkanie noworoczne było doskonałą okazją do zintegrowania przedsiębiorców, nawiązania nowych kontaktów, a jednocześnie do zachęcenia ich do wstąpienia w szeregi „Korony”, by wspólnie przyczynić się do budowy pozytywnego wizerunku i rozwoju polskiego środowiska przedsiębiorczości na Litwie.

PODCASTY I GALERIE