Suwałki: I Forum Biznesowe Pogranicza

3 i 4 listopada w Suwałkach odbędzie się I Forum Biznesowe Pogranicza.

zw.lt
Suwałki: I Forum Biznesowe Pogranicza

Materiały prasowe

Jest to nowe, cykliczne wydarzenie, skierowane przede wszystkim do przedsiębiorców, instytucji okołobiznesowych, samorządowców i ekspertów.

„W strukturze gospodarczej Suwałk nie ma jednej dominującej branży, jednakże można wskazać kilka gałęzi gospodarki, w których nasze miasto ma szczególny potencjał. Niewątpliwie jedną z nich jest branża drzewno-meblarska uznana za jedną z trzech kluczowych sektorów dla naszego miasta. Nic więc dziwnego, że pierwsze Forum Biznesowe Pogranicza postanowiliśmy poświęcić właśnie jej” – mówi Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk, organizator forum.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość wymienić się doświadczeniami i nawiązać współpracę poprzez zaprezentowanie swojej oferty, spotkań typu business to business oraz wzięcia udziału w panelach dyskusyjnych z udziałem ekspertów.

Jednym z głównych problemów przedsiębiorców z województwa podlaskiego są trudności związane z dostępnością surowca. Racjonalna gospodarka leśna, edukacja społeczna czy współpraca międzynarodowa to kolejny temat sygnalizowany przez przedsiębiorców, który znalazł się w agendzie forum. Kęstutis Bielskus – Nadleśniczy Nadleśnictwa w Mariampolu Republiki Litewskiej przybliży rynek drewna z perspektywy Litwy i podzieli się doświadczeniem.

Kolejnym celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń i rozwój kontaktów gospodarczych, dlatego drugi dzień rozpocznie dyskusja nad rozwojem współpracy międzynarodowej. Do dyskusji zaproszenie przyjął m.in. Krzysztof Januszkiewicz – I Sekretarz, kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie.

PODCASTY I GALERIE