Średnia roczna inflacja na Litwie w marcu – 19,5%

Średnia roczna inflacja na Litwie w marcu, liczona według zharmonizowanego z innymi krajami UE wskaźnika cen konsumpcyjnych, wyniosła 19,5%.

BNS
Średnia roczna inflacja na Litwie w marcu – 19,5%

Fot. BNS/ Inga Juodytė

Według Państwowej Agencji Danych, inflacja w ujęciu rocznym była o 1,2% niższa od tej opartej na wskaźniku cen konsumpcyjnych.

Roczny wskaźnik inflacji zasadniczej wyniósł w marcu 15,2% w porównaniu z marcem 2022 r., natomiast inflacja oparta na wskaźniku cen konsumpcyjnych wyniosła 16,6%.

Na roczną inflację opartą na wskaźniku cen konsumpcyjnych wpłynął przede wszystkim wzrost cen energii elektrycznej, mięsa i przetworów mięsnych, mleka i przetworów mlecznych, pieczywa i przetworów zbożowych, warzyw, paliw stałych, produktów i materiałów do utrzymania i remontów mieszkań, cen samochodów, cen w lokalach gastronomicznych oraz spadek cen na paliwa i smary.

PODCASTY I GALERIE