Spotkanie inżynierów z Polski i Litwy

W piątkowe popołudnie w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się polsko-litewskie spotkanie przedstawicieli branży inżynierskiej oraz technicznej.

zw.lt
Spotkanie inżynierów z Polski i Litwy

Fot. Roman Niedźwiecki

Z Macierzy na konferencję przybyło 40 osób. „Od lat współpracujemy z prezesem NOT-u w Ostrołęce Kazimierzem Łonieckim. Dzięki jego zaangażowaniu udało się sprowadzić na Litwę przedstawicieli Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Celem konferencji jest wymiana doświadczeniem“ – powiedział zw.lt Henryk Falkowski, członek zarządu Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Polskich na Litwie, które wraz z ostrołęckim NOT-em było organizatorem spotkania.

Fot. Roman Niedźwiecki

W ramach konferencji gościom z Polski zostały przybliżone realia litewskie. Dyrektor DKP oraz doradca premiera Artur Ludkowski opowiedział zebranym o relacjach polsko-litewskich. Wicedyrektor administracji Wilna Danuta Narbut swój referat poświęciła perspektywom rozwoju turystyki w stolicy Litwy. Prof. Wojciech Stankiewicz przybliżył zebranym działalność Stowarzyszenia Naukowców Polaków na Litwie, a Władysław Kondratowicz o projektach infrastrukturalnych państwa litewskiego. Natomiast Zygfryd Raczkowski opowiedział o rynku nieruchomości.

PODCASTY I GALERIE