Spada wartość litewskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Według danych Departamentu Statystyki, w końcu 2014 r. wartość litewskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) wynosiła 2,2 mld EUR i była o 7 proc. niższa niż w 2013 r.

zw.lt
Spada wartość litewskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Fot. BFL/Tomas Urbelionis

Największą część – 1,14 mld EUR, czyli 52 proc. ogólnej wartości – stanowiły inwestycje w działalność profesjonalną, naukową i techniczną. Należy zaznaczyć, że 99 proc. inwestycji w tej kategorii stanowią inwestycje w działalność spółek kontrolujących. W ujęciu krajowym najwięcej litewskich BIZ było w Luksemburgu i Holandii – odpowiednio 468 mln EUR i 461 mln EUR, lub po mniej więcej 21 proc. ogólnej wartości litewskich BIZ. W krajach tych dominują inwestycje kapitałowe związane ze spółkami należącymi do grupy Vilniaus prekyba. Na trzeciej i czwartej pozycji uplasowały się Polska i Łotwa, na które przypadało po 283 mln EUR litewskich inwestycji (po 12,8 proc. ogólnej ich wartości). Na piątej pozycji uplasował się Cypr, w którym litewscy przedsiębiorcy zainwestowali 229 mln EUR, czyli 10,4 proc. ogólnej wartości inwestycji. W ocenie specjalistów, Holandia i Luksemburg są wybierani z powodu bardziej efektywnego i bezpiecznego zarządzania kapitałem. Inwestycje w Polsce i na Łotwie są związane z naturalnym rozwojem litewskich spółek na sąsiednich rynkach.

PODCASTY I GALERIE