S&P: Brexit najbardziej uderzy w Litwę

Litwa pośród państw Europy Wschodniej należących do Unii Europejskiej zostanie najbardziej dotknięta przez Brexit. Taki wniosek wysnuła agencja ratingowa Standart&Poors.

BNS
S&P: Brexit najbardziej uderzy w Litwę

Fot. BFL

Powodem ma być duża liczba Litwinów, którzy są na emigracji w Wielkiej Brytanii. ‚

„Nasza mapa Brexitu wskazuje, że Litwa, Łotwa, Węgry i Polska będą krajami, które najbardziej ucierpią wskutek opuszczenia Wspólnoty przez Wielką Brytanię. Zmniejszą się przelewy pieniężne emigrantów do tych krajów, osłabną więzi handlowe” – napisano w sprawozdaniu.

Agencja policzyła, że Wyspy zamieszkuje 5,4 procent ogółu Litwinów, zaś ich przelewy do kraju stanowią 1,2 procent PKB. Lwia część inwestycji prowadzonych na Litwie jest finansowana z funduszów unijnych, po Brexicie zaś budżet wspólnoty zeszczupleje, co bardzo ujemnie wpłynie na litewską gospodarkę.

PODCASTY I GALERIE