Sodra: Zostały 2 tygodnie na złożenie wniosków o odroczenie składek

Zostały dwa tygodnie, kiedy przedsiębiorcy dotknięci pandemią koronawirusa mogą wystąpić do Sodry o odroczenie płatności w uproszczony sposób. Do dziś z tej możliwości skorzystało już prawie półtora tysiąca firm oraz około dwóch tysięcy osób samozatrudnionych.

lrt.lt
Sodra: Zostały 2 tygodnie na złożenie wniosków o odroczenie składek

Fot. Lukas Balandis/BNS

Rzeczniczka Sodry, Małgorzata Kozicz, mówi, że przedsiębiorcy mogą sami wybrać, na jak długo odroczą zadłużenie.

„O odroczenie zadłużenia mogą ubiegać się wszystkie przedsiębiorstwa i osoby samozatrudnione, jednakże w ramach procedury uproszczonej płatność może zostać odroczona przez tych ubezpieczających, którzy doświadczyli skutków pandemii COVID-19 i znajdują się na liście sporządzonej przez Państwową Inspekcję Podatkową (VMI), a także osoby prowadzące działalność indywidualną, których działalność została ograniczona w wyniku pandemii.

Praktyczna korzyść jest taka, że ​​wniosek nie wymaga przedłożenia dokumentów potwierdzających wypłacalność, nie będą naliczane żadne odsetki, a firmy mogą wybrać, na jak długo chcą odroczyć swoje zadłużenie” – mówi M. Kozicz, przedstawicielka Sodry.

Odroczenie składek do Sodry w uproszczony sposób możliwe jest w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia kwarantanny. Po 17 sierpnia wnioskodawcy będą musieli przedstawić dowód wypłacalności, a od zadłużenia będą naliczane odsetki.

Aby odroczyć płatności wystarczy do 17 sierpnia złożyć wniosek poprzez osobiste konto na stronie internetowej Sodry. We wniosku należy wskazać kwotę do odroczenia, data, od której planowane jest ponowne rozpoczęcie płacenia składek (nie później niż rok od dnia złożenia wniosku) oraz termin zapadalności długu (do 4 lat od rozpoczęcia spłaty). Kwota zadłużenia zostanie rozłożona równomiernie na wybrany okres spłaty zadłużenia.

Oddziały rejonowe Sodry podejmą decyzje o odroczeniu zadłużenia w sposób uproszczony najpóźniej do 14 września br.

PODCASTY I GALERIE