Sodra: Płace dla kobiet rosną szybciej, niż dla mężczyzn

Średni miesięczny dochód mieszkańców w drugim kwartale tego roku wzrósł o 9 procent - do 1252 euro. "Sodra" zauważa, że zarobki kobiet rosły szybciej, niż płace mężczyzn.

BNS
Sodra: Płace dla kobiet rosną szybciej, niż dla mężczyzn

Fot. BNS/ Julius Kalinskas

Średni dochód kobiet wzrósł o 10 proc. – do 1156 euro i 7,5 proc. dla mężczyzn – do 1348 euro, informuje „Sodra”.

Według Kristiny Zitikytė, przedstawicielki „Sodry”, taki wzrost dochodów można przypisać szybszemu rozwojowi zawodów, w których odsetek kobiet jest wysoki.

Dla przykładu, większość kobiet pracuje jako sprzedawczynie (54,2 tys.), ich dochody wzrosły o 10%. Duży jest też przyrost płac dla księgowych (9%), specjalistek od reklamy i marketingu (10%) oraz nauczycielek (13%).

„Różnice w płacach kobiet i mężczyzn są powiązane z sytuacją, gdy kobiety częściej wybierają zawody gorzej opłacane” – wyjaśnia Zitikytė.

Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wynosi 16,6%, mimo, że w ostatnich latach się zmniejszała.

Według Zitikytė, największe różnice w płacach mogą wynosić nawet 40–70 proc. Takie zjawisko się przejawia w sektorach technologii informacyjnych oraz produkcji.

Najmniejsza różnica płac jest zauważana w sferze prac niewykwalifikowanych, takich jak dozorca, pokojówka, czy sprzątaczka. Wynosi ona zaledwie 4-5 proc.

W trakcie badań socjologicznych „Sodra” zauważa, że różnice wynagrodzeń najczęściej dotykają kobiety w wieku 30-39 lat, które wracają do pracy po urlopach macierzyńskich.

PODCASTY I GALERIE