Skrajne ubóstwo grozi do 2030 r. kolejnym 100 mln ludzi

Bez działań na rzecz zmniejszenia skutków globalnego ocieplenia, w 2030 r. może być więcej o 100 mln ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie - wynika z nowego raportu Banku Światowego opublikowanego na kilka tygodni przed paryską konferencją klimatyczną.

PAP
Skrajne ubóstwo grozi do 2030 r. kolejnym 100 mln ludzi

Fot. PAP/EPA / STEPHEN MORRISON

Z dokumentu wynika, że zmiany klimatu mogą być szczególnie odczuwalne w Azji Południowej oraz Afryce. Na Czarnym Lądzie ceny żywności za 15 lat mogą być o 12 proc. wyższe niż obecnie. Zważywszy na to, że w najbiedniejszych gospodarstwach domowych Afryki wydatki na żywność wynoszą ponad 60 proc. całego budżetu, taki wzrost cen może być ogromnym ciosem dla tego regionu – podkreśla organizacja.

Dodatkowo wzrost średniej temperatury na Ziemi o 2-3 stopni Celsjusza w stosunku do epoki przedindustrialnej może o 5 proc. – czyli o ok. 150 mln osób – zwiększyć liczbę ludzi zagrożonych malarią. Społeczność międzynarodowa postawiła sobie za cel niedopuszczenie do tego, by średnia temperatura wzrosła o ponad 2 stopnie Celsjusza.

Zdaniem jednego ze współautorów raportu Stephane’a Hallegatte’a najczęściej prowadzącymi do ubóstwa czynnikami są gwałtowne wahania cen produktów rolnych, klęski żywiołowe – takie jak powodzie, susze czy burze – oraz choroby, jak np. malaria.

„Na dłuższą metę tylko natychmiastowe działanie społeczności międzynarodowej, którego celem będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych, pozwoli ustrzec miliony ludzi przed biedą” – alarmuje Bank Światowy, apelując do bogatszych państw, by pomagały południowym krajom w finansowaniu rozwiązań zmniejszających skutki globalnego ocieplenia.

PODCASTY I GALERIE