Sejm zagłosował za reformą systemu ubezpieczeń społecznych

W środę przy minimalnym wymaganym kworum Sejm ostatecznie zezwolił na rozpoczęcie w 2017 roku reformy systemu ubezpieczeń socjalnych, która przewiduje między innymi ustanowienie maksymalnych składek do Sodry oraz częściowe finansowanie emerytur z budżetu państwa.

BNS
Sejm zagłosował za reformą systemu ubezpieczeń społecznych

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Sejm zaakceptował limity składek Sodry, zaproponowane przez naukowców pracujących nad nowym modelem socjalnym. Limit składek oznacza, że od wynagrodzenia powyżej ustanowionej kwoty składki ubezpieczenia socjalnego nie będą płacone.

W pierwszym roku (2017) limit wynosiłby 120 średnich wynagrodzeń – około 7,48 tys. euro, w drugim roku – 108, w trzecim – 96, w czwartym – 84, piątym – 72 i w szóstym (2022 roku) – 60 średnich wynagrodzeń czyli 3,7 tys. euro.

Do tej pory składki Sodry nie były objęte żadnymi ograniczeniami.

Zgodnie z przyjętymi poprawkami ogólna część emerytury będzie finansowana z budżetu państwa, w okresie przejścowym jednak będzie finansowana ze środków Sodry. Od 2017 roku taryfa składek płaconych przez pracodawców dla Sodry zmniejszy się o 1 proc, a od roku 2018 decyzja dotycząca tej taryfy będzie podejmowana co roku.

Ustawa przewiduje, że zostanie utowrzony Fundusz Rezerwowy Ubezpieczeń Społecznych, którego jedna część zostanie przeznaczona na emerytury, a druga – na inne świadczenia socjalne.

Zgodnie z ustawą zostaną także rozszerzone gwarancje socjalne dla właścicieli spółek indywidualnych i innych samodzielnie pracujących osób.

PODCASTY I GALERIE