Sejm: wraz ze zmianą cen prądu i gazu zmieni się cena wody

Sejm zezwolił na podwyższenie taryf spółkom dostarczającym wodę pitną, jeśli ceny energii elektrycznej i gazu wzrosną o 30%. Ceny usług będą również mogły zostać obniżone, jeśli ceny energii spadną o jedną trzecią.

BNS
Sejm: wraz ze zmianą cen prądu i gazu zmieni się cena wody

fot. BNS/ Julius Kalinskas

Obecnie ceny wody pitnej ustalane są przez Państwową Radę Regulacji Energetyki 2 razy w roku – w styczniu i lipcu. Na prośby spółek ceny ustalane są częściej niż dwa razy w roku.

W czwartek Sejm przyjął poprawki do ustawy o dostawach wody pitnej i gospodarce ściekowej oraz ustalił nowe ceny wody: za przyjęciem poprawek głosowało 92 posłów, 4 było przeciw, wstrzymało się 13.

Zmiany umożliwią również łączenie się spółek, a w wypadku, jeśli nie będą mogły już dostarczać wody konsumentom z powodu problemów finansowych, Rada ustanowił dla nich gwarantowane dostawy. Celem łączenia spółek jest uniknięcie ich ewentualnego bankructwa.

Sejm ustalił, że nie każda spółka w kraju może być gwarantowanym dostawcą, jak to było dotychczas, a jedynie największy dostawca wody w regionie.

PODCASTY I GALERIE