Sejm przyjął budżet na 2017 rok

Po trwających tydzień obradach posłowie uchwalili przyszłoroczny budżet, którego wydatki o 0,5 mld euro przekroczą dochody. Za budżetem głosowało 77 posłów, przeciwko - 27, 14 wstrzymało się od głosu.

BNS
Sejm przyjął budżet na 2017 rok

Fot. BFL/Karolis Kavolėlis

Sejm rozpatrzył ponad 50 wniosków o dodatkowe przyznanie środków, ale nie przychylił się do żadnego, ponieważ nie uzyskały one akceptacji rządu.

Zakłada się, że deficyt sektora państwowego stanowić będzie 0,7 proc. PKB – o 0,1 proc. mniej niż zakładał projekt rządu premiera Algirdasa Butkevičiusa. Na zmniejszenie tego wskaźnika najbardziej wpływa odroczenie niektórych ustaw modelu socjalnego do lipca przyszłego roku, zrezygnowanie z pułapu Sodry, większa akcyza na alkohol.

Z uwzględnieniem uwag Komisji Europejskiej, deficyt strukturalny sektora państwowego wyniesie 1,2 proc. PKB – o 0,1 proc. mniej.

Wpływy do budżetu w 2017 roku, wliczając środki z funduszy Unii Europejskiej i inne wsparcie międzynarodowe, w porównaniu z poprzednim wariantem wzrosną o 43 mln euro do 8,519 mld euro, asygnacje – o 10 mln euro do 9,07 mld euro.

PODCASTY I GALERIE