Sejm likwiduje ośmiogodzinny dzień pracy

Obradując nad nowym Kodeksem Pracy sejm zaaprobował likwidację ośmiogodzinnego dnia pracy oraz większą liczbę nadgodzin. Dzień pracy ma być bardziej elastyczny.

BNS
Sejm likwiduje ośmiogodzinny dzień pracy

Fot. Ewelina Mokrzecka

Litewscy parlamentarzyści zgodzili się, aby w przeszłości godziny pracy byłyby określono w umowie kolektywnej lub indywidualnej.

Zgodnie z projektem czas pracy tygodniowy czas pracy liczy 40 godzin, a razem z nadgodzinami 48 godzin. Za zgodą pracownika nadgodziny mogą być wydłużone do 12 godzin tygodniowo. Jednak w skali miesiąca łączny czas pracy nie może być większy niż 48 godzin w tygodniu.

Sejm postanowił, że w skali roku nadgodzin nie może być więcej niż 180 godzin, czyli o 60 godzin więcej niż obecnie przewiduje prawo.

Poseł Naglis Puteikis zaproponował skrócić tygodniowy czas pracy do 35 godzin, ale sejm odrzucił propozycję.
Ruch Liberałów w ogóle zaproponował nie ograniczać liczbę nadgodzin, ale ta propozycja również została odrzucona.
Zdaniem rządu nowy Kodeks Pracy wzmocni litewską gospodarkę oraz stworzy nowe miejsca pracy.

PODCASTY I GALERIE