Rząd zaaprobował wprowadzenie kwot dla obcokrajowców na rynku pracy

Rząd wyraził zgodę na wprowadzenie kwot dla obcokrajowców z krajów trzecich, którzy przyjeżdżają do pracy na Litwę.

BNS
Rząd zaaprobował wprowadzenie kwot dla obcokrajowców na rynku pracy

Fot. BNS/Matas Miežonis

Kwoty co roku ma ustanawiać kierownik Służby Zatrudnienia, który sporządza także listę najbardziej brakujących zawodów.

Zgodnie z propozycją pierwsze kwoty zostaną ustanowione w 2021. Kwoty nie będą dotyczyły pracowników o wysokiej kwalifikacji zawodowej.

Gabinet ministrów zgodził się także na stworzenie bardziej przychylnych warunków imigracji dla obcokrajowców z krajów silniejszych gospodarczo, które są objęte reżimem bezwizowym.

Takie kraje to miedzy innymi Australia, Japonia, USA, Kanada, Korea Południowa i Nowa Zelandia. Zgodnie z dzisiejszą decyzją ich obywatele mieliby otrzymywać pozwolenie na trzyletni pobyt na Litwie.

W ubiegłym roku litewskie przedsiębiorstwa zatrudniały 52 tysiące obcokrajowców z krajów trzecich. Ta liczba z roku na rok wzrasta.

PODCASTY I GALERIE