Rząd skorygował tryb pomocy finansowej dla biznesu

Rząd sprecyzował tryb udzielania pomocy finansowej dla biznesu, który ucierpiał na skutek kryzysu związanego z koronawirusem. Proponuje się, aby subsydia za przestoje były wypłacane najdłużej do końca września. Jednocześnie ulega zmianie ich wysokość. Najpóźniej do końca lipca miałyby być wypłacane subsydia po okresie przestojów.

BNS
Rząd skorygował tryb pomocy finansowej dla biznesu

Fot. BNS/Josvydas Elinskas

Zmiany ma poprzeć Sejm.

Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy zaproponowało również przedłużenie wsparcia dla osób samozatrudnionych, w tym również tych, którzy pozostali bez pracy.

Jeśli poprawki wejdą w życie z dniem 1 lipca, w pierwszym miesiącu subsydia wyniosą 100 proc., ale nie będą mogły przekraczać wysokości jednego wynagrodzenia minimalnego, czyli 642 euro przed podatkami, w drugim miesiącu – 90 proc., w trzecim – 70 proc.

PODCASTY I GALERIE